1 / 2
S použitím grafoskla s vhodným motívom
môžu byť aj sklenené dvere nepriehľadné.
Ak vybraný motív zopakujete aj na iných
plochách, máte istotu dokonalého zladenia
všetkých prvkov interiéru. J.A.P.
S použitím grafoskla s vhodným motívom môžu byť aj sklenené dvere nepriehľadné. Ak vybraný motív zopakujete aj na iných plochách, máte istotu dokonalého zladenia všetkých prvkov interiéru. J.A.P.
Autor: J.A.P.

Čítajte tiež: