1 / 4
Je rozumné, ekonomické a ekologické urobiť
si jasno už pri st avbe domu, čo svodou, ktorá
bude padať na vašu st rechu a pozemok.
Je rozumné, ekonomické a ekologické urobiť si jasno už pri st avbe domu, čo svodou, ktorá bude padať na vašu st rechu a pozemok.
Autor: archív

Čítajte tiež: