1 / 2
Ak máte možnosť vyčleniť knihám
samostatnú miestnosť, účelné je tento
priestor zlúčiť s pracovným kútom.
V knižnici zohráva veľmi dôležitú úlohu
kvalitné a dostatočné osvetlenie. Jedno
stropné svietidlo nebude v tejto miestnosti
postačovať.
Ak máte možnosť vyčleniť knihám samostatnú miestnosť, účelné je tento priestor zlúčiť s pracovným kútom. V knižnici zohráva veľmi dôležitú úlohu kvalitné a dostatočné osvetlenie. Jedno stropné svietidlo nebude v tejto miestnosti postačovať.
Autor: archív redakcie, profimedia.cz/CORBIS

Čítajte tiež: