1 / 2
Svoj kladný vzťah k dizajnu, úctu k starým a pôvodným veciam, jemný cit pre
kombinovanie a vášeň v internetových nákupoch dokázal majiteľ tohto bytu
pretaviť do výnimočného eklektického štýlu.
Svoj kladný vzťah k dizajnu, úctu k starým a pôvodným veciam, jemný cit pre kombinovanie a vášeň v internetových nákupoch dokázal majiteľ tohto bytu pretaviť do výnimočného eklektického štýlu.
Autor: Laura W ITTEK

Čítajte tiež: