2 / 21
Betónová stena
svojím rastrom
nastoľuje vo veľkom
otvorenom priestore
geometrický
poriadok.
Sklenená zástena
za televízorom
elegantne ukrýva
všetku kabeláž okolo
audio- videotechniky.
Betónová stena svojím rastrom nastoľuje vo veľkom otvorenom priestore geometrický poriadok. Sklenená zástena za televízorom elegantne ukrýva všetku kabeláž okolo audio- videotechniky.
Autor: Robo Hubač

Čítajte tiež: