1 / 2
Krásny historický priestor s vysokými
stropmi, pohodlná sedačka, otvorená
knižnica, veselý koberec, jednoduchá lampa
– a na svete je fantastická kombinácia.
Krásny historický priestor s vysokými stropmi, pohodlná sedačka, otvorená knižnica, veselý koberec, jednoduchá lampa – a na svete je fantastická kombinácia.
Autor: Robo HUBAČ

Čítajte tiež: