1 / 2
Niektoré
rekonštrukčné
práce musí zhodnotiť
a odsúhlasiť statik.
Niektoré rekonštrukčné práce musí zhodnotiť a odsúhlasiť statik.
Autor: Robo HUBAČ, Vlado VAVREK

Čítajte tiež: