1 / 2
Je nočný stolík prežitok? Určite nie. Iba
v niektorých prípadoch rozľahlejších
posteľných rámov sa stáva prebytočným.
Roche Bobois
Je nočný stolík prežitok? Určite nie. Iba v niektorých prípadoch rozľahlejších posteľných rámov sa stáva prebytočným. Roche Bobois
Autor: Roche Bobois

Čítajte tiež: