6 / 6
Obložená stena sa škáruje  škárovačkou, glazované alebo  spekané povrchy tehál sa  škárujú celoplošne špeciálnou  maltou. Nakoniec sa  vyškárované plochy opatrne  očistia.
Obložená stena sa škáruje škárovačkou, glazované alebo spekané povrchy tehál sa škárujú celoplošne špeciálnou maltou. Nakoniec sa vyškárované plochy opatrne očistia.
Autor: Archív firiem

Čítajte tiež: Neexistujúci paramater - web alebo type