1 / 3
Večer dýcha záhrada vďaka osvetleniu
nevšednou a príjemnou atmosférou.
Susedný dom postupne porastú popínavky,
ktoré sa budú šplhať na kari rohož.
Večer dýcha záhrada vďaka osvetleniu nevšednou a príjemnou atmosférou. Susedný dom postupne porastú popínavky, ktoré sa budú šplhať na kari rohož.
Autor: Michal Šebeňa

Čítajte tiež: