1 / 4
V trvalkovej časti záhrady nie sú chodníky
a spevnené plochy. Na chôdzu či sedenie
postačí i kvalitný trávnik.
V trvalkovej časti záhrady nie sú chodníky a spevnené plochy. Na chôdzu či sedenie postačí i kvalitný trávnik.
Autor: Martin MIREK

Čítajte tiež: