Automobilový tiger: Slovenská Kia
patrila ešte donedávna na špičku v rámci celej svetovej skupiny
Hyundai-Kia Automotive Group.
Automobilový tiger: Slovenská Kia patrila ešte donedávna na špičku v rámci celej svetovej skupiny Hyundai-Kia Automotive Group.
Autor: Pavol KONŠTIAK

Späť na článok: Dobrý plat? Robotníci hovoria, že v Kii drú ako ťažné kone rýchlosťou dostihových kobýl

Zatvoriť