7 / 12
Nahusto vyrastené semenáčiky vyberajte z pôdy po jednom veľmi opatrne, aby ste im neodtrhli korene.
Nahusto vyrastené semenáčiky vyberajte z pôdy po jednom veľmi opatrne, aby ste im neodtrhli korene.
Autor: Jarmila Szabóová

Späť na článok: Je čas na zelené vitamíny! Pestujte šaláty