3 / 9
Piadivka zimná
Piadivka zimná
Autor: Ing. Horváthová, ÚKSÚP – OOR

Späť na článok: Aktuálna signalizácia: Upozornenie na výskyt týchto škodcov platí až do konca októbra