3 / 16
Zostaňte v ľahu na chrbte
v rovnakej pozícii. Opäť
spevnite stred tela, vtiahnite
pupok, napnite priame
brušné svalstvo a stiahnite
zadok. Potom s nádychom zdvíhajte
panvu. Pohyb zastavte
a potom pomaly stavec po stavci
vráťte telo na podložku, uvoľnite
sa.
Zostaňte v ľahu na chrbte v rovnakej pozícii. Opäť spevnite stred tela, vtiahnite pupok, napnite priame brušné svalstvo a stiahnite zadok. Potom s nádychom zdvíhajte panvu. Pohyb zastavte a potom pomaly stavec po stavci vráťte telo na podložku, uvoľnite sa.
Autor: Lýdia Czakó

Späť na článok: FOTO: Dámy, do formy! Mojžišovej cviky pomôžu aj pri sedavom zamestnaní