4 / 16
Špičky ťahajte k predkoleniu, bedrovú časť chrbtice pritlačte k podložke,
stiahnite brucho, raz až dva razy sa nadýchnite a vydýchnite, napätie však
nepovoľte. Potom sa nadýchnite a vyťahujte sa rukami, akoby vás niekto
naťahoval na škripec. V maximálnom natiahnutí chvíľu zotrvajte, potom sa
s výdychom uvoľnite.
Špičky ťahajte k predkoleniu, bedrovú časť chrbtice pritlačte k podložke, stiahnite brucho, raz až dva razy sa nadýchnite a vydýchnite, napätie však nepovoľte. Potom sa nadýchnite a vyťahujte sa rukami, akoby vás niekto naťahoval na škripec. V maximálnom natiahnutí chvíľu zotrvajte, potom sa s výdychom uvoľnite.
Autor: Lýdia Czakó

Späť na článok: FOTO: Dámy, do formy! Mojžišovej cviky pomôžu aj pri sedavom zamestnaní