2 / 5
Alergia na pšenicu
Od celiakie musíme rozlíšiť klasickú potravinovú alergiu na pšenicu. Alergická reakcia príde o niekoľko minút po kontakte s obilninou. Príznakmi sú začervenanie, opuch, dýchavičnosť, škrabanie, ale aj bolesti brucha. Ak testy alergiu potvrdia, treba sa jej v budúcnosti vyhýbať. Častejšie ju majú pekári a ľudia pracujúci v potravinárskom priemysle, neformálne sa hovorí o "astme pekárov".

Oveľa častejšia je však atypická alergia na pšenicu. Nezriedka sa spája so syndrómom dráždivého čreva, ktorý má podľa niektorých štúdií až 15 až 30 % populácie.
Alergia na pšenicu Od celiakie musíme rozlíšiť klasickú potravinovú alergiu na pšenicu. Alergická reakcia príde o niekoľko minút po kontakte s obilninou. Príznakmi sú začervenanie, opuch, dýchavičnosť, škrabanie, ale aj bolesti brucha. Ak testy alergiu potvrdia, treba sa jej v budúcnosti vyhýbať. Častejšie ju majú pekári a ľudia pracujúci v potravinárskom priemysle, neformálne sa hovorí o "astme pekárov". Oveľa častejšia je však atypická alergia na pšenicu. Nezriedka sa spája so syndrómom dráždivého čreva, ktorý má podľa niektorých štúdií až 15 až 30 % populácie.
Autor: Shutterstock

Späť na článok: Tráviace problémy, ekzém či migréna? Môže byť za tým nebezpečne prešľachtená potravina