2 / 9
Do ovzdušia sa dostávajú plynné, kvapalné aj pevné toxické látky - emisie. Najrozšírenejšou je oxid siričitý. Ale aj karcinogénne ako oxidy dusíka, fluór, chlór, oxid uhoľnatý, rozličné organické zlúčeniny, zlúčeniny olova, mangánu a mnohých iných prvkov sú toxické. Vzájomnými reakciami týchto látok vzniká smog. V súčasnosti sa v ovzduší postupne zvyšuje aj koncentrácia oxidu uhličitého. Aspoň raz za týždeň sa oplatí sa ísť vyvetrať od prírody. 
Do ovzdušia sa dostávajú plynné, kvapalné aj pevné toxické látky - emisie. Najrozšírenejšou je oxid siričitý. Ale aj karcinogénne ako oxidy dusíka, fluór, chlór, oxid uhoľnatý, rozličné organické zlúčeniny, zlúčeniny olova, mangánu a mnohých iných prvkov sú toxické. Vzájomnými reakciami týchto látok vzniká smog. V súčasnosti sa v ovzduší postupne zvyšuje aj koncentrácia oxidu uhličitého. Aspoň raz za týždeň sa oplatí sa ísť vyvetrať od prírody. 
Autor: Shutterstock

Späť na článok: 8 skrytých príčin rakoviny, hoci žijete zdravo. Čelíte im denne