2 / 3
Druhý týždeň
Deň 8 - Tu začíname s 2 minútami ľahkej, normálnej chôdze, aby sme sa zahriali, pokračujeme 10 minútami rýchlej chôdze, a potom skončíme s 2 minútami ľahkej chôdze, aby sme sa ochladili.
Deň 9 - pozostáva z iba 20 minút chôdze pri miernom tempe.
Deň 10 - Zvyšujeme čas, takže začíname s 5-minútovou chôdzou ľahkým tempom, potom s 12 minútami rýchlej chôdze a opäť sa ochladíme ďalšími 5 minútami ľahšej chôdze.
Deň 11 - Tu znova robíme 10 minút chôdze miernym tempom.
Deň 12 - Rovnako ako predtým, začneme ľahkým tempom s 5 minútami, potom pokračujeme s 15 minútami rýchlej chôdze a cvičenie ukončíme ďalšími 5 ľahšími minútami na ochladenie.
Deň 13 - V tento deň urobíme 20 minút miernym tempom.
Deň 14 - Náš posledný deň v 2.týždni sa začína 5 minútami bežnej chôdze, potom 18 minút rýchlou chôdzou a ďalších 5 minút ľahšej chôdze.
Druhý týždeň Deň 8 - Tu začíname s 2 minútami ľahkej, normálnej chôdze, aby sme sa zahriali, pokračujeme 10 minútami rýchlej chôdze, a potom skončíme s 2 minútami ľahkej chôdze, aby sme sa ochladili. Deň 9 - pozostáva z iba 20 minút chôdze pri miernom tempe. Deň 10 - Zvyšujeme čas, takže začíname s 5-minútovou chôdzou ľahkým tempom, potom s 12 minútami rýchlej chôdze a opäť sa ochladíme ďalšími 5 minútami ľahšej chôdze. Deň 11 - Tu znova robíme 10 minút chôdze miernym tempom. Deň 12 - Rovnako ako predtým, začneme ľahkým tempom s 5 minútami, potom pokračujeme s 15 minútami rýchlej chôdze a cvičenie ukončíme ďalšími 5 ľahšími minútami na ochladenie. Deň 13 - V tento deň urobíme 20 minút miernym tempom. Deň 14 - Náš posledný deň v 2.týždni sa začína 5 minútami bežnej chôdze, potom 18 minút rýchlou chôdzou a ďalších 5 minút ľahšej chôdze.
Autor: Shutterstock

Späť na článok: 21-dňový plán na schudnutie chôdzou. Stačia vám len tenisky a chuť začať