Slušné deti: Lucka (4)
a Lukáš (6) sa učili
pravidlám etikety pri
stolovaní.
Slušné deti: Lucka (4) a Lukáš (6) sa učili pravidlám etikety pri stolovaní.
Autor: ROBO HOMOLA

Späť na článok: Deti dá do laty diplomat

Zatvoriť