2 / 5
VIP letuška
musí pasažierom
zabezpečiť
catering na
želanie.
VIP letuška musí pasažierom zabezpečiť catering na želanie.
Autor: Archív

Späť na článok: Toto je práca VIP letušky: Aké prekvapenia pri privátnych letoch zažila Natália? Budete sa čudovať