FOTO Takto ste známe mesto ešte nevideli! Čo poviete, je to veľká zmena?

26. septembra 2017, 20:00
Tip redakcii

Na území Dolného Kubína sa nachádza niekoľko významných archeologických lokalít prevažne z mladšej doby bronzovej. Mesto sa začalo výraznejšie meniť po roku 1683, keď sa tu konávali stoličné generálne a partikulárne kongregácie a keď sa definitívne rozhodlo, že bude sídlom stolice. Dolný Kubín nadobudol postupne mestský vzhľad. Narodili sa tu viaceré osobnosti, ktoré zasiahli do rozvoja slovenskej kultúry a vzdelanosti a mali významný podiel na slovenskom národnom hnutí (Janko Matúška, Pavol Országh Hviezdoslav, Vavrinec Čaplovič, Ladislav Nádaši Jégé, Andrej Radlinský a ďalší). V meste sa usporadúvali ochotnícke predstavenia a účinkoval tu spevokol. Postavenie kultúrneho centra Oravy si mesto uchovávalo aj po roku 1918.

Rok 1935: Pohľad na bývalý hotel Slávia. V pozadí vidieť rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej.

Rok 1935: Pohľad na bývalý hotel Slávia. V pozadí vidieť rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej.

Autor: archív Oravská knižnica

Pokračovanie na ďalšej strane

 
Predchádzajúca strana 1 / 10 Nasledujúca strana


 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
FOTO Takto ste známe mesto ešte nevideli! Čo poviete, je to veľká zmena?
Pavol Konštiak