Chcú si od vás požičať? Poradíme vám, čo robiť v takejto situácii

Každému sa aspoň raz v živote stalo, že si od neho chcel známy či niekto z rodiny požičať peniaze. Čo v takej chvíli urobiť? Odmietnuť pomoc?

1fotka
Súdna exekútorka JUDr. Anetta Demešová z Exekútorského úradu Vráble. Autor: archív

Pre mnohých je to dilema, najmä ak ide o nie malú sumu. A strach je prirodzenou súčasťou tohto rozhodovania. Otázka je, ako sa zabezpečiť, aby ste peniaze po vzájomnej dohode naozaj získali späť? Ako sa vyhnúť nepríjemným situáciám, ktoré musí riešiť exekútor? Pretože exekútor nie je ten zlý. Exekútor je len predĺženou rukou spravodlivosti. Zlé bývajú iba naše rozhodnutia. A vypýtať si potvrdenie hoc aj od rodinného príslušníka nie je žiadna hanba. Súdna exekútorka JUDr. Anetta Demešová z Exekútorského úradu Vráble odporúča, ako v takých situáciách postupovať.

Každý z nás je zodpovedný za svoje rozhodnutia a tiež za to, čo podpisujeme. Na to treba vždy myslieť. Požičať si peniaze medzi blízkymi sa považovalo pred pár rokmi za úplne prirodzené. Dokonca problémom nebolo ani ručenie za úver v banke kolegovi z práce. Alebo ak niekto dal kamarátovi ako zábezpeku svoj dom, chatu či byt. Až osobné skúsenosti, ktoré boli neraz trpké, ukázali, že to nebol vždy dobrý nápad. Prišli kvôli kamarátovej pôžičke napríklad o strechu nad hlavou, kamarátstvo skončila, rodina sa rozhádala.

Skúsenosti, zvyšovanie právneho povedomia, väčšia zodpovednosť za svoje konanie nás našťastie učia väčšej opatrnosti. Ako si teda zabezpečiť pohľadávku? „Je to vždy individuálne rozhodnutie. Ak sú vzťahy zdravé a úprimné, nemal by byť problém ani pre jednu zo strán súhlasiť s vystavením potvrdenia o tom, že jeden druhému požičal,“ hovorí Anette Demešová, súdna exkútorka z Exekútorského úradu Vráble.

Ako postupovať pri zabezpečení pohľadávky

Nie je žiadna hanba potvrdenie si vypýtať. Všetko je vec vzájomnej komunikácie a dohody. Prakticky na uzavretie zmluvy o pôžičke nie je potrebná písomná forma. Ak vznikne problém a dlžník neplatí tak ako sľúbil, písomná zmluva by sa určite hodila viac, ak chcete situáciu rýchlo vyriešiť. „Teda, ak chcete preukázať súdu, že ste peniaze naozaj požičali. Lepšie túto skutočnosť súdu dokážete, ak budete mať zmluvu písomne a oboma stranami riadne podpísanú. Pri zmluve o pôžičke je potrebné uviesť identifikačné údaje oboch strán, požičanú sumu a dátum splatnosti. Odporúčam overenie podpisu dlžníka u notára.

Veriteľ má okrem toho, že má nárok na vrátenie požičanej sumy, nárok aj na príslušenstvo (napr. na úroky, zmluvnú pokutu, úroky z omeškania a podobne). V príprave takýchto zmlúv sa bežný človek nevyzná, preto vždy odporúčam, aby zmluvu pripravil advokát. Ten lepšie posúdi jej obsah a poskytne neoceniteľné právne rady,“ radí exekútorka Anetta Demešová. Vyhnete sa tak možným komplikáciám v budúcnosti.

Zmluva ešte nie je exekučným titulom. Ak však dlžník pred notárom deklaruje existenciu zmluvy o pôžičke, a pre prípad, že nezaplatí, súhlasí, s priamou vykonateľnosťou - teda s tým, aby bola notárska zápisnica exekučným titulom, exekútor môže konať. Notár je v tomto smere skúsený a vie poučiť účastníkov konania a pomôcť s naformulovaním notárskej zápisnice.

Ako postupovať pri vymáhaní?

Ak máte notársku zápisnicu, stačí, ak prídete za súdnym exekútorom v čase, keď sa pohľadávka stane splatnou a dlžník ešte nezaplatil. Pripraví sa návrh na začatie exekúcie. Exekútor spíše zápisnicu a treba zaplatiť kolok vo výške 16,50 Eur. „V prípade, že nemáte notársku zápisnicu, iba zmluvu (ideálne písomnú), v tom prípade potrebuje exekútor na začatie konania rozhodnutie súdu. Je teda nutné osloviť advokáta a ten žaluje dlžníka na súde. Rozhodnutie súdu, ktoré je vykonateľné, sa stáva exekučným titulom a tým sa môže začať exekúcia,“ odporúča exekútorka.

Oplatí sa ručiť hnuteľným majetkom?

Môžete súhlasiť, no túto žiadosť si treba naozaj veľmi dobre zvážiť. Môže sa totiž stať, že o byt alebo dom prídete, ak dlžník svoju podlžnosť splácať nebude. Môže sa aj stať to, že nebudete vedieť o tom, že svoje záväzky dlžník nespláca. Aj keď vám tvrdí opak. Vyskytujú sa totiž aj prípady zámerného zavádzania rodinných príslušníkov. „Ručením sa zaväzujete k tomu, že súhlasíte s tým, aby vašim majetkom mohol veriteľ priamo uhradiť svoju pohľadávku, ak hlavný dlžník neplatí.

V exekučnom konaní totiž súdny exekútor nerozlišuje, že ste boli „iba“ ručiteľ. V exekúcii už vystupujete ako povinný spolu s pôvodným dlžníkom. A tak súdny exekútor exekvuje majetok vás oboch. Ste teda v postavení solidárneho dlžníka. Spoločne a nerozdielne zodpovedáte za záväzok,“ konštatuje Anetta Demešová. Ručenie je totiž legitímny zabezpečovací inštitút, keď dlžník nemá dostatok majetku, aby za svoj dlh ručil veriteľovi sám. Preto treba vopred zvážiť svoje rozhodnutie komu a či vôbec ručiť.

Dôležité!

Vždy treba myslieť na všetky možné riziká. Treba s nimi podvedome rátať. Exekútor nie je ten zlý. Je len vykonávateľom súdnej moci. Je predĺženou rukou štátu, aby vymohol nútene právo, ktoré nebolo dobrovoľne splnené. Nie je zodpovedný za chybné rozhodnutia veriteľa a ani za to, že niekto niekedy niečo podpísal. Robí si len a len svoju prácu.

Zložité spoluvlastníctvo: Deliť sa o bývanie s inými ľuďmi prináša úskalia

 
Autor: ipeknebyvanie.sk
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Chcú si od vás požičať? Poradíme vám, čo robiť v takejto situácii
ipeknebyvanie.sk