Odborník radí: Tepelné čerpadlo miesto kotla (1. časť)

21.10.2017
Interiér

Zamýšľate sa nad tým, či zvoliť namiesto zastaraného kotla tepelné čerpadlo? Dokáže vykurovať ekonomicky a ekologicky, v letnom období môže aj účinne chladiť.

5fotiek
Ilustračná fotografia Autor: Vaillant

Mali by ste vedieť, že obstarávacia cena tepelného čerpadla je vysoká a líši sa podľa veľkosti domu, výkonu aj technológie. Na druhej strane ponúka ekologické a ekonomické vykurovanie s nízkymi prevádzkovými nákladmi, nezávisle od cien energií. Tepelné čerpadlá sú vhodné pre všetky typy vykurovacích sústav, najlepšie však fungujú s nízkoteplotnými sústavami.

Nižšia vykurovacia teplota

Inštalácia tepelného čerpadla má význam najmä pre podlahové vykurovanie, stenové alebo inú nízkoteplotnú vykurovaciu sústavu. Ak máte v starom nezateplenom dome radiátory s teplotným spádom vykurovacej vody 90/70 alebo 75/65 stupňov Celzia a rozhodnete sa ho zatepliť, zníži sa tepelná strata objektu aj potreba tepla.

Potom možno na zabezpečenie tepelnej pohody pri rovnakej ploche vykurovacích telies znížiť teplotný spád vykurovacej sústavy a to už môže vyhovovať tepelným čerpadlám. V prípade, že plánujete rekonštrukciu celého vykurovacieho systému, je vhodné radiátory nadimenzovať na nižší teplotný spád. To znamená, že ich plocha musí byť väčšia na zníženie teploty vykurovacej vody. Tým sa zabezpečí vyššia účinnosť tepelného čerpadla.

Rady nad zlato: Zvažujete slnečné kolektory? Nechajte slnko pracovať namiesto kotla

Ten správny čas na výmenu odkvapov: Ako postupovať?

Platí, že každý stupeň Celzia teplotného spádu navyše zvyšuje náklady na primárnu energiu asi o tri percentá. Inštalácia tepelného čerpadla do existujúceho vykurovacieho systému môže byť jednoduchá. Sú aj aplikácie zložitejšie, keď sa využíva zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému spolu s ďalšími zdrojmi tepla, napríklad kotlom na plyn či drevo. Výber správneho tepelného čerpadla je trochu zložitejší.

Odborník najprv zhodnotí vykurovaciu sústavu, prípadne jej zmeny. Pre správnu voľbu výkonu tepelného čerpadla treba vypočítať tepelné straty objektu. Dôležité je aj zhodnotiť výber typu tepelného čerpadla na základe možnosti využitia tepla zo vzduchu, z vody alebo zo zeme. Na základe týchto informácií projektant navrhne typ a tepelný výkon tepelného čerpadla, spôsob využívania aj zapojenia zdroja tepla do vykurovacej sústavy.

Odborná téma: Vďaka fotovoltike vaša domácnosť môže čo-to ušetriť

Voda, vzduch, zem

Podľa toho, odkiaľ odoberajú tepelnú energiu a kam ju odovzdávajú, existujú štyri typy čerpadiel: zem – voda, voda – voda, vzduch – voda a vzduch – vzduch. Každé má svoje výhody aj nevýhody. Napriek tomu, že tepelné čerpadlo využíva na získavanie tepla prírodné zdroje, potrebuje na svoju činnosť elektrickú energiu. Jej spotreba je však nižšia ako získané teplo. Pomer medzi získaným teplom a spotrebovanou elektrinou udáva vykurovací faktor COP, vyjadruje efektivitu práce tepelného čerpadla.

Nie je to stála veličina, závisí od teploty prostredia, z ktorého teplo odoberá, a od požadovanej výstupnej teploty. Čím je medzi nimi menší rozdiel, tým je COP vyššie. V prípade tepelných čerpadiel vzduch – voda sa obvykle pohybuje do hodnoty COP 5, pri typoch voda – voda a zem – voda je zvyčajne vyšší a treba rátať s dodatočnou energiou potrebnou na pohon studničného, prípadne soľankového čerpadla. Využívanie týchto tepelných čerpadiel si vyžaduje splniť špeciálne podmienky a náklady na zabezpečenie zdroja tepla pre tepelné čerpadlo sú pomerne drahé.

Častejšie sa využíva typ zem – voda, ktoré odoberá teplo z pôdy pomocou zemných plošných kolektorov alebo hlbinných vrtov uložených v okolí domu. Energia získaná zo zeme je stabilnejšia, nie je závislá od výkyvov vonkajšej teploty, preto sú tieto tepelné čerpadlá schopné pracovať s vyšším faktorom vykurovania. Najrozšírenejšie a najobľúbenejšie sú tepelné čerpadlá vzduch – voda pre svoju nenáročnú inštaláciu, najnižšiu cenu a možno aj preto, že v posledných rokoch technologicky výrazne pokročili.

Odborník radí: Pravidelný servis kotla vám ušetrí problémy

Ing. Peter Muškát, PhD.

Buderus, www.buderus.sk

"Oplatí sa tepelné čerpadlo? Ak by sme sa bavili o vhodnosti použitia a návratnosti tepelného čerpadla, museli by sme rozobrať veľa alternatív. Vo všeobecnosti sa však tepelné čerpadlo oplatí. Náklady na prevádzku vychádzajú v jeho prospech. Pri rodinnom dome sú približne o tretinu nižšie ako prevádzkové náklady pri plynovom kondenzačnom kotle. Pri porovnaní s elektrokotlom je tento rozdiel ešte väčší.

Ekonomika prevádzky tepelného čerpadla je závislá od lokality, typu tepelného čerpadla, spôsobu prevádzky, vykurovacieho systému, veľkosti objektu. Nemalý vplyv na ekonomiku prevádzky má správna voľba tepelného výkonu tepelného čerpadla podľa presného stanovenia tepelnej straty objektu. V neposlednom rade vykurovací systém s využitím tepelného čerpadla ako zdroja tepla predstavuje moderný spôsob zabezpečenia tepelnej pohody pre užívateľa objektu, zvyšuje kredit nehnuteľnosti a zabezpečuje možnosť multifunkčného využitia jedného stroja na výrobu tepla, chladu a prípravu teplej vody."

 
Autor: Adela Motyková, odborná spolupráca Ing. Peter Muškát
Fotogaléria
Odborník radí: Tepelné čerpadlo miesto kotla (1. časť)Odborník radí: Tepelné čerpadlo miesto kotla (1. časť)Odborník radí: Tepelné čerpadlo miesto kotla (1. časť)Odborník radí: Tepelné čerpadlo miesto kotla (1. časť)
 
5fotiek
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Odborník radí: Tepelné čerpadlo miesto kotla (1. časť)
Adela Motyková
odborná spolupráca Ing. Peter Muškát