Najnovšie číslo Pekné bývanie práve v predaji

Časopis, bez ktorého nemôžete bývať! Cieľová skupina: Čitateľmi sú ženy i muži v produktívnom veku so stredným a s vyšším finančným zabezpečením, čím predstavujú ekonomicky najsilnejšiu kategóriu obyvateľstva.

 
 
?