Dôležitá je predstava

Dá sa to aj tak povedať, že ak sa má Slovák rozhodnúť, či pôjde na dovolenku, alebo si dajako skrášli svoj príbytok, rozhodne sa pre investovanie do nehnuteľnosti. Už sme raz jednoducho takí. Stále pre nás platí: Môj dom, môj hrad. A teraz, počas krízy, to platí ešte viac.

1fotka
Jozef Hraška Autor: Archív

Hoci podľa štatistikov až toľko nestaviame novostavby, veľa investujeme do obnovy už jestvujúcich objektov. Oplatí sa to? A čomu sa treba vyhnúť, aby takto vynaložené peniaze nevyšli navnivoč? Aj o tom sa zhovárame s profesorom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity Jozefom Hraškom (55).

Veľa špiny, množstvo prachu a náročných prác pri rekonštrukcii. Oplatí sa vôbec obnovovať dom? Nie je jednoduchšie ho zbúrať a postaviť nový? 
– Väčšinu starších domov a bytov sa rozhodne oplatí obnoviť a modernizovať. Každá stavba má svoju hodnotu. Sanácia je až krajné riešenie.

Kedy je namieste povedať to drastické – zbúrať! 
– Sanácia je nevyhnutná najmä vtedy, ak je veľmi narušená statika budovy a jej zabezpečenie je časovo a finančne náročné. V niektorých výnimočných prípadoch nemusí obnova a ani prístavba, respektíve nadstavba staršieho domu spĺňať požiadavky stavebníka. V takýchto ojedinelých prípadoch je tiež vhodnejšia sanácia a postavenie novostavby.

Vlastník sa rozhodne pre zachovanie objektu a jeho obnovu. Na čo by mal predovšetkým myslieť? 
– Predovšetkým by sa mal obrátiť na skúseného odborníka. Je to nevyhnutné? – Každá budova je jedinečná, a tak štandardné technické riešenia alebo skúsenosti známych nemusia byť v konkrétnom prípade najvhodnejšie. Rôzne laické úpravy obydlí bývajú neraz v rozpore s technickými normami, nerešpektujú vlastnosti materiálov a rôzne fyzikálne zákonitosti. K renováciám sa často pristupuje bez náležitej diagnostiky budovy a projektovej prípravy. Vedie to k množstvu závažnejších aj menej závažných porúch.

Váš domov sa po obnove môže zmeniť na nepoznanie.

Aké sú najčastejšie? 
– Veľmi časté sú napríklad vlhkostné problémy. V starom prízemnom rodinnom dome prirodzene vetranom netesnými oknami a s drevenou palubovou podlahou sa za desiatky rokov trvajúceho užívania nemuseli objaviť žiadne problémy s nadmernou vlhkosťou. Po neodbornej renovácii, keď sa pôvodné okná nahradili vzduchotesnými a vytvorili sa nové „nedýchajúce“ podlahy, sa často objaví vlhkosť v murivách a v miestach tepelných mostov v obvodových stenách sa už krátko po renovácii môžu objaviť rozsiahle plesne.

Takže stop domácim kutilom a zaručeným radám susedov...? 
– Predpokladám, že hovoríme o kvalitnej obnove bytu či domu a tam je veľmi dôležité, aby stav objektu a postup prác posúdil odborník.

Na čo ďalšie by mal vlastník domu pri obnove pamätať? 
– Dôležité tiež je, aby mal ucelenú predstavu o tom, čo od obnovy bytu očakáva. V diskusii s odborníkom sa táto predstava skonkretizuje, v niektorých prípadoch zreálni a spravidla sa nájdu riešenia, ktoré dokonca prekonajú pôvodné predstavy vlastníka. V podstate sa aj zviditeľní množstvo peňazí, ktoré bude na to treba. A poznať sumu je veľmi dôležité. Bez finančného zabezpečenia sú totiž akékoľvek predstavy o obnove bytu málo reálne.

Povedzme, že rozpočet vlastníka je obmedzený. Ktoré práce treba pri renovácii najskôr vykonať? 
– Je dôležité zladiť jednotlivé práce.

Hovoríme len o určitom objeme peňazí, aké máte na mysli? 
– Napríklad ak sa niekto rozhoduje o výmene okien, mal by sa poradiť aj o dodatočnej tepelnej izolácii obalu domu či bytu. Môže sa totiž stať, že ak vymení okná a nezateplí dom, dôjde k vzniku už spomínaných plesní. Podobné je to aj, keď niekto chce zateplením domu usporiť energiu. K tomu nedôjde bez hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy. Takže niektoré zásahy do obnovy domu treba robiť súčasne. Iba takto sa dosiahne očakávaný efekt.

Takže oplatí sa mať viac peňazí a až potom sa pustiť do obnovy? 
– To všetko najlepšie posúdi odborník. Pri staršom objekte je totiž často potrebné urobiť najskôr viacero nevyhnutných operácií. Napríklad odstrániť poruchy hydroizolácie spodnej stavby, vymeniť strešnú krytinu, vymeniť inštalácie a systematicky postupovať v ďalších činnostiach. Z uvedeného je zrejmé, že náročnejšie renovácie sa neodporúča realizovať malými krokmi.

Z toho všetkého vyplýva, že aj na obnovu treba dostatok peňazí. Myslíte si, že kvalitná obnova môže dostať parametre stavby do polohy novostavby? 
– Kvalitnou obnovou budovy sa dajú dosiahnuť parametre na úrovni súčasných normovaných požiadaviek na stavby. V mnohých smeroch môže obnovená budova dosahovať dokonca nadštandardné parametre.

Povedzme, že sa o obnovu rozhodnú ľudia z panelákov. Koľko vyjde komplexná obnova napríklad 2-izbového panelákového bytu a za aké rýchle obdobie sa dá vykonať? 
– Na túto otázku je problematické dať jednoznačnú odpoveď. Byty sú totiž v rôznom stave. Záleží na tom, ako sa o ne vlastníci starajú.

Nedá sa to urobiť ani orientačne? 
– V dnešnej veľkej konkurencii na trhu rozhodne. Cena obnovy totiž závisí od množstva okolností, napríklad od typu panelovej sústavy a od toho, či sa v nej vyskytujú systémové chyby. Podstatné je tiež, či ich odstránenie uhradí ten, kto si byt rekonštruuje, alebo sa bude hradiť mimo rozpočtových prostriedkov stavebníka. Ďalšou dôležitou položkou pri obnove je aj materiál a jeho cena. Na súčasnom stavebnom trhu je tiež veľké množstvo materiálov. Ich cena sa aj v prípadoch podobných technických parametrov líši mnohonásobne. Cena obnovy sa pohybuje v desiatkach tisíc eur a komplexná obnova sa dá vykonať aj za niekoľko týždňov. Napríklad výmena okien trvá menej ako jeden deň a môže stáť okolo 2 000 eur, za podobný čas sa dá položiť plávajúca podlaha v byte a ceny napríklad laminátových podláh sú v súčasnosti pomerne nízke.

 
Autor: ŠTEFAN MESÁROŠ, Foto: MATEJ KALINA, archív
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Dôležitá je predstava
ŠTEFAN MESÁROŠ
Foto: MATEJ KALINA
archív