Ako neprísť o strechu nad hlavou

Pri splatnosti úveru dvadsať alebo tridsať rokov nemá nikto záruku, že sa pre neho úverová splátka stane neúnosnou. Rodinným rozpočtom môžu otriasť rôzne nepredvídateľné okolnosti. Čakať na zázrak so založenými rukami sa nevypláca. Treba konať čo najskôr.

1fotka
Ilustračná fotografia Autor: Profimedia.sk

POISTITE SA!

Poistiť dnes možno takmer všetko, tak prečo nie splácanie hypotéky? Podotýkame, že poistenie schopnosti splácať nie je pri hypotékach povinné. Na rozdiel od poistenia nehnuteľnosti, ktorú dávate banke do zálohy, teda ňou ručíte za úver. Niektoré hypotekárne banky poistenie schopnosti splácať ponúkajú, ale pozor, banky väčšinou neumožňujú uzatvoriť toto poistenie dodatočne. O poistenie úveru môžete požiadať najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy o poskytnutí úveru. Ak túto možnosť nevyužijete, dodatočné poistenie úveru je možné len v individuálnych prípadoch, skôr výnimočne.

Základné poistenie schopnosti splácať väčšinou kryje riziká, ako sú trvalé následky úrazu, smrť či dočasná pracovná neschopnosť. Pripoistiť si zvyčajne možno smrť úrazom i stratu zamestnania. Koľko za poistku zaplatíte, závisí od typu a výšky poskytnutého úveru, od dĺžky a rozsahu poistenia, veku, pohlavia, zdravotného stavu, profesie a vašich záľub.

Pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo strate zamestnania je poistné plnenie vo výške úverovej splátky. Nepočítajte však s tým, že vám poisťovňa zaplatí, keď budete doma týždeň ležať s chrípkou. Poistné sa vypláca až pri dlhodobejšej, zvyčajne dvoja viacmesačnej pracovnej neschopnosti. Pri strate zamestnania musí byť splnená podmienka uplynutia ochrannej lehoty, ktorá zvyčajne trvá prvé tri mesiace od uzatvorenia poistenia. Ak prídete o zamestnanie v tomto období, nepovažuje sa to za poistnú udalosť a poisťovňa vám peniaze nevyplatí.

V prípade smrti je poistné plnenie vo výške nesplatenej pohľadávky úveru. V prípade trvalých následkov z úrazu poisťovňa zaplatí poistenému jednorazovú sumu, ktorej výška závisí od rozsahu trvalých následkov.

Okrem úverového životného poistenia môžu klienti zabezpečiť úvery aj odkupnou hodnotou životného poistenia, prípadne uhrádzať splátky úveru výplatami zo životného poistenia.

ODKLAD SPLÁTOK

Ak peniaze na splácanie hypotéky momentálne nemáte, no v dohľadnom čase očakávate zlepšenie vašej finančnej situácie, môžete banku požiadať o odklad splátok. Vo väčšine prípadov hypotekárne banky odklad splátok umožnia, nie je to však automaticky. Platobná neschopnosť klientov sa rieši väčšinou individuálne a pokiaľ nie sú dôvody klienta na odklad splátok dostatočne presvedčivé, nemusí s tým banka súhlasiť. Vo výhode sú klienti, ktorým sa nič podobné dosiaľ nestalo.

Aj keď banka s odkladom splátok bude súhlasiť, je to vždy na určité obdobie, zvyčajne maximálne pol roka. Rátajte však s tým, že s najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť počas tohto obdobia splácať aspoň úroky z požičanej sumy. V prípade, že ste ešte len v začiatkoch splácania úveru, táto čiastka je relatívne dosť vysoká a riešiť váš problém nemusí.

Inak je to v prípade čerpania takzvanej hypotéky pre mladých. Podľa zákonom stanovených podmienok sa mladým žiadateľom, ktorí splnili podmienky na poskytnutie hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých, umožňuje odklad splátok istiny. Banky umožňujú spomínaný odklad až na obdobie 5 rokov. Znamená to, že klient 5 rokov spláca len časť splátky, ktorá tvorí úrok. Klasickú anuitnú splátku môže začať splácať po piatom roku trvania hypotekárneho úveru.


PREDĹŽENIE SPLATNOSTI

Ak je perspektíva zlepšenia vašej finančnej situácie v nedohľadne, môžete banku požiadať o predĺženie obdobia splatnosti. Zostávajúci dlh sa rozloží na viac rokov, čím vám automaticky klesne výška mesačnej splátky. Treba si však uvedomiť, že splatnosť hypotekárneho úveru je maximálne 30 rokov, dlhšie sa hypotéka splácať nedá. Predĺženie splatnosti teda môžete využiť iba v prípade, že ste si úverovú zmluvu uzatvorili na kratšie obdobie.

Ak si termín splatnosti napríklad zdvojnásobíte, ešte to nemusí znamenať, že vám splátka úveru klesne na polovicu. Uvedieme príklad: Miliónová hypotéka splatná 15 rokov znamená približne 8 100-korunovú mesačnú splátku. Ak si predĺžite splatnosť o 5 rokov, splátka sa zníži asi o 1 300 korún. Ak si predĺžite splatnosť o 15 rokov, splátka klesne na 5 600 korún. Netreba zabúdať ani na ďalšie ale: čím dlhšie úver splácate, tým viac ho preplatíte. Predĺženie splatnosti znamená navyše zmenu zmluvných podmienok banky, s ktorou sú spojené nemalé poplatky.

PRENÁJOM A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Ďalšou možnosťou je nehnuteľnosť prenajať. Nie vždy sa však dá toto riešenie realizovať. Vo finančnej kríze to však môže byť lepšie, ako o nehnuteľnosť prísť.

Ak sa už inak nedá, nehnuteľnosť môžete predať. Ide síce o krajné riešenie, ale niekedy nevyhnutné. Zvyčajne taký prípad nastáva pri rozvode, pokiaľ ani jeden z partnerov nemá na to, aby platil splátky na hypotéku sám a navyše vyplatil z bytu či domu svojho expartnera. Keď nehnuteľnosť predáte a hypotéku hneď splatíte, dlhu sa zbavíte veľmi rýchlo.

KOMUNIKUJTE!

Banky zhodne tvrdia, že nech je už dôvod nesplácania akýkoľvek, je lepšie s bankou komunikovať a snažiť sa dohodnúť, ako hrať „mŕtveho chrobáka“. Je veľmi dôležité, aby klient prejavil snahu vyriešiť vzniknutú situáciu. Ak aktívne spolupracuje, banka sa mu snaží pomôcť nájsť riešenie.

Vo všeobecnosti platí, že každého klienta, ktorý mešká so splácaním úveru, banka na túto situáciu upozorňuje – buď písomne, alebo telefonicky. Platí to na všetky druhy úverov – aj na hypotekárne. Bežné sú minimálne dve upomienky a výzva na adresu, ktorú klient uviedol v zmluve o úvere. Za tieto upozornenia si banka strhne poplatok. Okrem poplatku za upomienku má však banka právo aj na sankčný úrok a ten nebýva malý – počíta sa z omeškaných splátok úveru.

Pri úveroch, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou, v prípade, že omeškané splátky napriek výzvam klient nezaplatí, banka iniciuje osobné stretnutie. Snaží sa na ňom zistiť dôvody omeškania a hľadať možné riešenia.

Ak klient s bankou nekomunikuje, na výzvy nereaguje alebo boli vyčerpané všetky dostupné prostriedky riešenia, banka vyhlási mimoriadnu splatnosť pohľadávky. To znamená, že pohľadávka sa stáva splatnou v plnej výške. Banka v takom prípade požaduje od klienta vrátenie celej nesplatenej pohľadávky vrátane všetkých úrokov, sankcií a poplatkov.

ZÁLOŽNÉ PRÁVO A EXEKÚCIA

Ak je úver zabezpečený záložným právom na nehnuteľný majetok, môže banka uspokojiť svoju pohľadávku realizáciou záložného práva. Ak toto opatrenie nepokryje uspokojenie pohľadávky v plnej výške, môže peňažný ústav vymáhať pohľadávku napríklad v exekučnom konaní, súdnou cestou, prípadne podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok klienta.

Pri exekúcii sa zabavuje a speňažuje majetok dlžníka. Suma, pre ktorú sa môže začať exekúcia majetku, nie je zákonom stanovená. Stačí, ak existuje pohľadávka, ktorú dlžník neplní. O exekúcii zvyčajne rozhoduje súd, a to bez pojednávania. Na základe zmluvy a dôkazu o jej nedodržiavaní vydá platobný rozkaz a už môže nastúpiť exekútor. Niekedy súd ani nie je potrebný.

Môžete prísť o strechu nad hlavou, auto, hotovosť, zariadenie domácnosti, dedičstvo, takmer o všetko. Podľa zákona je veľmi málo vecí, na ktoré vám nikto nesmie siahnuť. Sú to napríklad osobné veci, oblečenie či zdravotné pomôcky. V súlade s exekučným poriadkom smie exekútor predávať hnuteľný či nehnuteľný majetok klienta, inkasovať prostriedky z účtov v iných bankách, inkasovať časť jeho mzdy. Počas celého procesu sa dlh zvyšuje o úroky z omeškania, súdne poplatky, trovy a odmenu exekútora.

 
Autor: Pekné bývanie/JANA TICHÁ
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Ako neprísť o strechu nad hlavou
Pekné bývanie/JANA TICHÁ