Zabezpečte sa pred zlodejmi: Viete, čo máte poistené?

Vybielili vám zlodeji byt a to, čo nemohli ukradnúť, zničili? Ak sa utešujete tým, že vám všetky škody preplatí poisťovňa, netešte sa vopred.

1fotka
Máloktoré poistenie má v sebe toľko výnimiek, limitov a rozdielov v poisťovniach, ako práve poistenie domácnosti. Autor: profimedia.sk

Máloktoré poistenie má v sebe toľko výnimiek, limitov a rozdielov v poisťovniach, ako práve poistenie domácnosti. Zvyčajne ho ponúkajú poisťovne v takzvaných balíčkoch. Každá inštitúcia v nich má zahrnuté iné situácie, ktoré poisťuje a ktoré nie. Ak si kúpite základný balík, zvyčajne budete mať poistený dom proti živelným rizikám – napríklad proti povodni či víchrici, ale poisťovňa nepreplatí škody, ak vám ho vykradnú. Treba preto dobre vedieť, aké poistenie uzatvárate a za čo vlastne budete platiť. Je rozdiel, či máte uzatvorené poistenie nehnuteľnosti, alebo poistenie domácnosti, hoci sa obe vzťahujú na miesto, kde bývate. Pri poistení nehnuteľnosti poisťovňa kryje škody, ktoré vznikli na stenách, podlahe, oknách, streche, teda na stavbe. Ak vám však povodeň zničí sedačku či koberce, škodu z poistenia nehnuteľnosti vám nezaplatia. Vtedy potrebujete mať poistenú domácnosť. Zodpovednejší klienti si radšej zaplatia obe tieto poistky.

NAJNEBEZPEČNEJŠIA JE VODA

Najviac škôd preplácajú poisťovne v súvislosti s vodou. Ide najmä o povodne a záplavy spôsobené vytrvalými zrážkami. V letných mesiacoch to bývajú náhle lokálne záplavy, ktoré spôsobujú prívalové dažde počas letných búrok. Búrky spôsobujú napríklad zatečenie – zrážky prejdú cez netesnosti strechy, okien alebo cez škáry medzi panelmi v panelových domoch. Najviac škôd preplácajú poisťovne v súvislosti s vodou. Ide najmä o povodne a záplavy spôsobené vytrvalými zrážkami.  Na krytie týchto škôd je potrebné mať v poistení dohodnuté takzvané riziko atmosférických zrážok. Niektoré poisťovne potom sledujú, aké množstvo zrážok spadne v danom čase v sledovanej oblasti na štvorcový meter. Škody preplatia, až keď zrážky presiahnu stanovený limit. Ale pozor! Napríklad škody spôsobené zatopením pivnice, ktoré neboli spôsobené povodňou alebo záplavou, ale vznikli len v dôsledku stúpnutia hladiny podzemnej vody – v kombinácii s nedostatočnou izoláciou, nie sú väčšinou v poistných zmluvách kryté.

VODA V BYTE

V bytoch býva najčastejší vinník pri poistných udalostiach voda unikajúca alebo vytekajúca z vodovodného zariadenia. Ide najmä o prasknuté vodovodné potrubie, zlé stupačky, poškodené odpadové rúry alebo prívod k práčke. Poistenie proti takýmto situáciám býva spravidla základnou súčasťou každej poistky domácnosti. Neznamená to však, že poisťovňa nahradí všetky škody, ktoré unikajúca voda spôsobila. Najskôr totiž skontroluje mieru vášho zavinenia. Je totiž rozdiel, či vodovodná rúrka, alebo radiátor praskli samy, alebo ste zabudli zastaviť vodovodný kohútik a odišli na niekoľko hodín nakupovať. Až na základe posúdenia potom rozhodne, aké poistné plnenie poskytne.

BLESK

Osobitná kapitola je prípad, keď váš majetok poškodil blesk. Väčšinou totiž ide o škody spôsobené nepriamym úderom blesku – takzvaným prepätím. Prepätie vzniká po údere blesku hlavne v trafostaniciach a odtiaľ sa šíri elektrickým rozvodom do domu. V poistných podmienkach je však uvedené riziko priameho úderu blesku. Klient preto často nechápe, prečo mu poisťovňa odmietne vyplatiť peniaze, keď na konci dediny udrel blesk do transformátora a celej dedine to spôsobilo škodu. Problém je v tom, že blesk neudrel priamo do domu, dom zasiahlo len prepätie. To mnohé poisťovne nepoisťujú. Ak áno, väčšinou je toto riziko drahšie.

POŽIAR

V suchom a teplom letnom období stúpa riziko požiarov. Jednak sa pod jeho vznik môžu podpísať skryté technické chyby domu či vyhotovenie stavebných konštrukcií, ktoré nespĺňajú normy. Druhá najpočetnejšia príčina je ľudská nepozornosť či nezodpovednosť. Typický príklad je vypaľovanie trávy v lete, od ktorej sa chytí rodinný dom. Niekedy to poistka pokrýva, inokedy nie. Ak ste si zapríčinili požiar na vlastnom dome sami, poisťovňa peniaze vyplatiť nemusí, hrubo ste totiž porušili poistné podmienky. Ak vám však dom zhorel potom, ako trávu vypaľoval sused, poisťovňa peniaze vyplatí a bude si škodu vymáhať od suseda.

OHEŇ V KUCHYNI

Požiar v domácnosti nebýva až taký častý, škody, ktoré môže spôsobiť, sú však obrovské. Týka sa to predovšetkým domácností, ktoré na varenie používajú plynové spotrebiče, a tých stále nie je málo. Problém, ktorý tu môže nastať, sú účtenky. Ak vám byt do tla vyhorí, potvrdenia o nadobudnutí zariadenia sú v mnohých prípadoch nenávratne zničené. Niektoré poisťovne ich napriek tomu vyžadujú, a ak ich nepredložíte, znížia vám poistné plnenie, teda náhradu škody. Dokazovanie zariadenia v byte po požiari môže byť v niektorých poisťovniach zložitejšie. Poisťovne v takýchto prípadoch používajú aj fotografie či videozáznamy z vášho bytu, ktoré ostali zachované napríklad u priateľov. Zariadenie sa rozoznáva aj podľa zvyškov, ktoré zostanú po požiari – umelá hmota sa roztopí, ale dá sa určiť, či to bola chladnička, práčka, alebo televízor.

ZLODEJI SA MUSIA VLÁMAŤ

Viac ako živlov sa ľudia boja zlodejov, hoci škody, ktoré spôsobia, sú zvyčajne nižšie ako v prípade, ak by váš byt či rodinný dom zasiahol niektorý prírodný živel. Väčšina poisťovní kryje v poistení domácnosti iba krádež vlámaním. Toto riziko znamená, že poisťovňa preplatí len krádež vecí, ku ktorým sa páchateľ dostal po prekonaní prekážky – napríklad rozbil okno, vypáčil dvere alebo odvŕtal zámku. Ak by išlo o krádež bez známok násilného vniknutia do poisteného domu alebo bytu, poisťovňa by peniaze nevyplatila. Aj preto si treba dávať pozor na otvorené okná alebo odkladanie kľúčov na dohovorenom mieste.

MREŽE ČI ALARM?

Samozrejme, záleží aj na tom, ako máte byt či dom pred zlodejmi zabezpečený. Ale pozor! Platíte rovnako, aj keď máte dom zamrežovaný od pivnice po strechu, k tomu alarm a bezpečnostné dvere, aj v prípade, ak žiadne lepšie zabezpečenie nemáte. Rozdiel je v tom, že k zabezpečeniu poisťovne priraďujú limit plnenia, ktoré vyplatia, ak dôjde k poistnej udalosti. Na zabezpečenie teda pozerajú až potom, keď sa niečo stane. Napríklad pri poistení na sumu do 33-tisíc eur žiadajú poisťovne zvyčajne bezpečnostné vstupné dvere so zárubňou, ktorá je zaliata betónom, s bezpečnostnou zámkou chránenou proti odvŕtaniu. Ak máte okná nižšie ako tri metre, poisťovne žiadajú mreže, roletu alebo bezpečnostnú fóliu. Pri vyšších sumách sa stretnete aj s požiadavkou napojenia na políciu alebo bezpečnostnú službu. Rozdiely medzi poisťovňami sú aj v tomto prípade veľké, poistné podmienky si preto treba dobre prečítať.

SPOLOČNÉ PRIESTORY

V bytových domoch bývajú z hľadiska poistenia problematické aj priestory, ktoré okrem vás využíva aj niekto iný. Pozor si treba dať na to, že ak naprí - klad do kočikárne, sušiarne či práčovne v paneláku majú prístup aj vaši susedia, sú tieto priestory z poistenia pri krádeži vylúčené. Peniaze poisťovňa vyplatí len v prípadoch, že veci v týchto priestoroch boli poškodené požiarom, výbuchom či záplavou, ale určite nie v prípade, ak vám ich niekto ukradne.

PIVNICA A GARÁŽ

Problematické bývajú tiež pivnice a garáže. Poisťovne aj v týchto prípadoch, podobne ako pri bytoch, vyžadujú určité zabezpečenie. Aby poisťovňa vôbec niečo zaplatila, musíte mať minimálne plné dvere s riadne ukotvenou zárubňou a funkčnú cylindrickú zámku riadne zamknutú na dva západy, prípadne bezpečnostnú visiacu zámku. Ak máte pivnicu uzamknutú laťkovými dverami a obyčajnou visiacou zámkou, nič cenné tam nenechávajte. Určite nie horský bicykel za tisíc eur.

 
Autor: Jana TICHÁ
VIDEO Pekné Bývanie


 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Zabezpečte sa pred zlodejmi: Viete, čo máte poistené?
Jana TICHÁ