Stavebnú firmu si preverte

Chystáte sa stavať dom či rekonštruovať byt? Mali by ste si predovšetkým zodpovedne vybrať firmu. Oplatí sa urobiť prieskum trhu a zistiť, aké meno majú vami vybrané spoločnosti u zákazníkov. Dôležité je tiež uzatvoriť s dodávateľom detailnú zmluvu.

1fotka
Zmluva: Dôkladne si ju preverte! Autor: ROBO HOMOLA

Zvykli ste si pri stavebných prácach na slová: „Šéfko, nebojte sa, dajako to už spravíme. Aj tak sme najlacnejší. Tak na to zabudnite. Sú stavebníci, ktorí na podobné benevolentné správanie doplatili.

„Kto nemá uzatvorenú zmluvu o diele či vykonaných prácach, vystavuje sa riziku, že mu stavbu nedokončia včas, za dohodnuté peniaze a v potrebnej kvalite,“ upozorňuje mediátorka Jana Pružinská.

Podozrivé podľa nej je už to, keď sa staviteľ spísaniu zmluvy aj so sankciami bráni. „Zákazník by sa nemal dať uhovoriť a vonkoncom si dať nadiktovať obsah zmluvy. Tá má vzniknúť len na základe obojstrannej dohody,“ uviedla mediátorka.

PRIZVITE SI ODBORNÍKA

To, že základom spokojnosti je dobrá zmluva, obsahujúca čo najpodrobnejšie zadanie požiadaviek vrátane rozpisu cien na jednotlivé položky, pripomína aj hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová.

„Ak nemožno určiť na začiatku prác konečnú cenu, dá sa určiť odhadom. V každom prípade však platí, že cena môže byť zvýšená oproti dohodnutej, bez súhlasu zákazníka, maximálne o 10 percent,“ povedala Krkošová. Ako tiež uviedla, oplatí sa na odovzdávanie a preberanie diela prizvať nezávislého odborníka a s ním skontrolovať, či má požadovanú kvalitu a parametre. Občiansky zákonník podľa nej stanovuje, že pri novostavbe je záruka za prevedené práce 3 roky a pri oprave a iných prácach 18 mesiacov.

NA ČO BY STE NEMALI ZABUDNÚŤ

Zmluva a objednávka je jedinou zábezpekou, ako pre staviteľa, ako aj pre zákazníka.

Návrh zmluvy si dôkladne prečítajte a ak súhlasíte s jej obsahom, každú stranu podpíšte.

Dbajte na to, aby požiadavky oboch zmluvných strán boli detailne rozpísané, aby ste ich mohli reklamovať.

Zvážte ponuky staviteľov, ktoré sú iba informatívne. Ponuka môže byť podhodnotená, preto ju berte s rezervou.

Skutočnú cenu odhalí až záväzná objednávka.

Informujte sa, či v ponuke ceny je zahrnutá napríklad aj DPH.

Dohodnite sa na všetkých detailoch výstavby či rekonštrukcie, alebo montáže a špecifikujte použitý materiál.

Do zmluvy zahrňte aj nutné výdavky, napríklad za likvidáciu starého materiálu, na dopravu, odvoz zeminy a pod. Firma postupuje neraz zvykovo a často naráta aj to, čo nie je v zmluve.

Bez zmluvy a faktúry vám hrozí, že sa pri reklamácii nedovoláte nápravy. Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia Kedy treba reklamovať?

všímajte si možné poškodenie (napr. pri montáži a výmene okien – okenných rámov, parapetných dosiek, sklených výplní), škrabance, praskliny, ale aj znečistenia medzi priestormi

preverte si kvalitu spracovania murárskych prác

každý nedostatok zdokumentujte v preberacom protokole (pomôcť môže aj fotodokumentácia)

nedostatky, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, reklamujte ihneď, písomne a preukázateľne

Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia

VYBERÁTE FIRMU?

Kvalitná robota sa dá urobiť len s kvalitnými pracovníkmi, ktorí pracujú s kvalitným náradím.

Dôležité je presvedčiť sa o personálnom zázemí, či vôbec firma má odborných pracovníkov na realizáciu zákazky. Niektoré firmy si totiž najímajú na trhu voľných pracovníkov na konkrétnu zákazku.

Najvhodnejšie je, ak má firma dlhodobo stabilizovaných a odborne školených pracovníkov.

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/ŠTEFAN MESÁROŠ
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Stavebnú firmu si preverte
Plus JEDEN DEŇ/ŠTEFAN MESÁROŠ