Vyúčtovanie za byt: Na reklamáciu máte 30 dní

Dostali ste už od správcu vyúčtovanie za byt? Ak nie, tak by ste mali vedieť, že vám ho musí vyhotoviť a zaslať do konca mája. V prípade, že v ňom zistíte nezrovnalosti, máte 30 dní na reklamáciu.

1fotka
Pozor: Predložené údaje si vždy prekontrolujte. Autor: Profimedia.sk

Ak bývate v byte, správca vám musí urobiť do 31. mája 2011 prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie za poskytované služby spojené s bývaním za rok 2010. Musí obsahovať údaje za váš konkrétny byt, ale aj za celý dom. To preto, aby ste si tieto mohli porovnať a tiež aby ste vedeli, koľko platíte za jednotlivé služby v byte a za spoločné priestory.

SKONTROLUJTE MERAČE

Pri každej službe, ktorá sa dá merať, musí správca vo vyúčtovaní uvádzať v eurách zaplatenú zálohu a aj skutočnú spotrebu za dom, ale aj za konkrétny byt. Rozdiel medzi týmito sumami je buď preplatkom, alebo nedoplatkom.

Preplatky musí správca vrátiť do 60 dní od doručenia vyúčtovania. Rovnaký čas máte aj na zaplatenie nedoplatkov. Najvyššou položkou v platbách za bývanie sú platby za dodávku tepla a teplej vody. Vo väčšine bytov sú už namontované merače, a to nielen na potrubí, ale aj na radiátoroch. Údaje na nich si treba skontrolovať a porovnať s údajmi na vyúčtovaní.

PRAVIDLÁ VYÚČTOVANIA

Vyhotovené má byť do 31. 5.

Termín úhrady preplatku či nedoplatku stanoví správca.

Vracia sa len preplatok za služby. Preplatok vo fonde opráv prechádza do nasledujúceho roka.

Každá služba musí mať údaj o cene a nameranej spotrebe.

Na písomnú reklamáciu má vlastník 30 dní.

Obchodná inšpekcia sleduje formálnu správnosť účtovania, nie správnosť údajov.

Energetická inšpekcia kontroluje dodávku tepla a teplej vody.

Úrad pre reguláciu určuje spôsob uvádzania údajov o spotrebe tepla.

ČO MÁ BYŤ VO VYÚČTOVANÍ

spotreba tepla a teplej vody, vodné a stočné

spotreba spoločnej elektriny

platby za poistenie domu

platby za výťah

platby za odvoz odpadu

platby za upratovanie

počet osôb žijúcich v byte

reálna plocha bytu

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

vyúčtovanie musí správca urobiť do 31. 5. 2011

na reklamáciu máte 30 dní

preplatok vám musia vrátiť do 60 dní

na zaplatenie nedoplatku máte 60 dní

POCHYBUJETE? OSLOVTE SPRÁVCU

Máte o vypočítaných platbách pochybnosti? Mali by ste poznať systém ich počítania. Určujú si ho samotní vlastníci bytov. „Keď ľudia presne poznajú systém platieb, predídu zbytočným komplikáciám pri vyúčtovaní,“ povedala Danuša Krkošová zo Slovenskej obchodnej inšpekcie. Podľa nej si treba prípadné pochybnosti najskôr prekonzultovať so správcami.Ak neuspejete, obráťte sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, prípadne na energetickú inšpekciu či na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

UPRAVTE SI ZÁLOHY

Obávate sa ročného vyúčtovania kvôli nedoplatkom? Najčastejšie vznikajú pri vyšších dodávkach tepla počas tuhších zím. Podľa Viliama Vargu, výkonného riaditeľa spoločnosti Southerm, existuje jednoduché riešenie. „Aj keď platby za kúrenie tvoria najväčšiu časť nákladov za byt, ak si správne nastavili zálohové platby, vysoké nedoplatky ich určite neprekvapia.“

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/ŠTEFAN MESÁROŠ
VIDEO Pekné Bývanie


 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Vyúčtovanie za byt: Na reklamáciu máte 30 dní
Plus JEDEN DEŇ/ŠTEFAN MESÁROŠ