Ako liečiť vlhké múry?

Vlhkosť je pohroma pre každú nehnuteľnosť, no vždy sa nájdu riešenia, ako postup vody v murive spomaliť alebo úplne zastaviť.

6fotiek
Na úspešnú sanáciu muriva je potrebné poznať príčinu jeho vlhnutia. Riešenie nespočíva len vo vysúšaní, ale predovšetkým v odstránení zdroja vlhkosti. 2 Veľmi účinný Autor: Vlado VAVREK

Dažďová voda, ktorá preniká do muriva, je najmenší problém, ktorý vyrieši fasádna omietka nepriepustná pre zrážkovú vodu. Ak však zamoknutie vzniká vzlínaním vody zo zeme, to už je väčší problém. Vlhkosť sa najskôr prejavuje nenápadnými fľakmi na omietke. Nezanedbajte tieto signály a čo najrýchlejšie pristúpte k sanácii muriva. Je známych niekoľko metód, ale aby ste predišli metóde pokus – omyl, je lepšie dať si urobiť sanačný rozbor. Ten špecifikuje zdroj vlhkosti, určí najkritickejšie miesta výskytu vlhkosti a navrhne adekvátny spôsob sanácie.

Odvodnenie okolia domu

Asi najjednoduchší spôsob odstránenia vzlínania vlhkosti od základov je drenáž pri základoch. Vykope sa vyspádovaná ryha pri stenách až do úrovne základov. Dno ryhy sa vyloží drenážnou fóliou, ktorá sa vytiahne popri stene až nad terén. Do takto pripravenej ryhy sa položia perforované rúrky, ktoré vodu odvedú mimo objektu. Potom sa zasypú štrkom. Aby nedochádzalo k zanášaniu zeminy medzi kamenivo, vrstvu štrku je vhodné od zeminy separovať geotextíliou. Po odstránení zdroja vlhkosti ešte pred stavebnou konštrukciou možno použiť niektorú zo sanačných metód, ktoré odstraňujú vlhkosť z muriva a zabraňujú postupu vody murivom.

Stop vzlínajúcej vode

Clonu vlhkosti vzlínajúcej zo základov možno vytvoriť rôznymi spôsobmi. Jednou z možností je vkladanie hydroizolácie do vodorovnej škáry, ktorá vznikne postupným podrezávaním alebo šachovnicovým vybúravaním muriva. Účinnosť závisí od kvality použitého hydroizolačného materiálu. 3 Najviac sa používajú asfaltové a PVC pásy či fólie. Táto metóda je veľmi prácna, musí sa robiť postupne, aby sa nenarušila statika stavby.

Čo za to?: Za podrezanie jedného metra muriva hrubého 45 cm zaplatíte od 30 eur. Cena závisí od hrúbky muriva a spôsobu podrezávania. Iný, oveľa rýchlejší spôsob je zarážanie antikorových plechov do muriva. Táto metóda je vhodná na murivo s priebežnými škárami. Nedá sa však použiť pri zmiešanom murive a ani v prípade, ak sú v budove klenby.

Čo za to?: Za prácu a materiál zaplatíte okolo 66 eur za bežný meter 45 cm hrubého múra. Pri chemickej injektáži sa do muriva navŕtajú v určitej vzdialenosti kolmé otvory a do nich sa vstrekuje špeciálna látka. Tá vytvorí vodoodpudivú vrstvu, ktorá zabraňuje vzlínaniu vody. Používa sa cementová suspenzia, silikátové roztoky, polyuretány a iné zmesy. Metóda je rýchla a účinná, vhodná pre tehlové, kamenné aj zmiešané murivo.

Čo za to?: Cena za injektáž 45 cm hrubého múra je okolo 45 eur za jeden meter. Takzvaná vzduchová metóda spočíva vo vytvorení vzduchových kanálikov v murive, ktorými cirkuluje vzduch a odvádza vlhkosť z konštrukcie do ovzdušia, pri čom možno použiť aj ventilátor. Toto riešenie je oproti ostatným nenáročné na financie, ale s nižšou účinnosťou. Niekde môžu byť podmienky na sanáciu muriva veľmi komplikované a dajú sa použiť len určité stavebné zásahy. Vtedy je vhodné použiť elektroosmózu. Táto metóda funguje na základe fyzikálnych vlastností elektromagnetického poľa a dokáže zbaviť dom vlhkosti kompletne, je však finančne náročná. Do muriva sa zavedú kladné a záporné elektródy. Kladné náboje spolu s molekulami vody sa pohybujú k zápornej elektróde, ktorá je umiestnená v zemi. Výsledkom je „sťahovanie“ vlhkosti z muriva do zeme, a tým aj vysúšanie muriva.

Čo za to?: Cena prístroja, inštalácie a potrebných meraní vyjde približne na 1 700 eur. Alternatívny systém vysúšania z hľadiska polarizácie kvapalnej vlhkosti v murive je magnetokinéza.

Doplnkové aplikácie

Úprava povrchu je posledný článok každej sanačnej metódy a všetky spomínané možno doplniť sanačnými omietkami, ktoré nahradia klasické. Neodstránia síce príčiny, ale znížia nežiaduce účinky vlhkosti. Oproti klasickým umožňujú murivu lepšie vyschnúť, pretože sú paropriepustné. Vďaka svojmu veľkému vnútornému povrchu vysychanie urýchľujú. Majú dostatočnú kapacitu na ukladanie soli, takže neprichádza k porušeniu omietky. Svoju úlohu v boji s vlhkosťou hrá aj zateplenie. Nedostatočne izolované konštrukcie ľahko „prechladnú“ a vtedy v nich kondenzuje vzdušná vlhkosť. Zateplenie domu má teda pri riešení problémov s vlhkosťou pozitívny vplyv.

1 Na úspešnú sanáciu muriva je potrebné poznať príčinu jeho vlhnutia. Riešenie nespočíva len vo vysúšaní, ale predovšetkým v odstránení zdroja vlhkosti.

2 Veľmi účinný spôsob vysúšania je elektrofyzikálna metóda. Elektroosmóza stláča vodu späť do zeme aj s rozpustenými soľami.

3 Vhodne zvolený a kvalitne urobený sanačný systém dlhodobo vyrieši problémy s vlhkosťou.

4 Postupným podrezávaním muriva a vkladaním hydroizolácie do škáry sa vytvára clona, ktorá zabráni vzlínaniu vody stenou.

5 Sanačné metódy možno doplniť aplikáciou sanačných omietok. Tie síce neodstránia príčiny, ale znížia nežiaduce účinky vlhkosti.

 
Autor: Adela MOT YKOVÁ
Fotogaléria
Ako liečiť vlhké múry?Ako liečiť vlhké múry?Ako liečiť vlhké múry?Ako liečiť vlhké múry?
 
6fotiek
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Ako liečiť vlhké múry?
Adela MOT YKOVÁ