Desať krokov k výmene okien

S výmenou okna sa skôr či neskôr stretne každý majiteľ staršieho domu či bytu. Najprv vás čaká výber, pri ktorom často hrajú dôležitú úlohu investičné náklady. Najlacnejšie však znamená ústupok z kvality.

1fotka
Plastové okná zvyšujú bytový komfort a súčasne šetria energiu na vykurovanie, vhodne zvolenými proporciami sa hodia do klasickej aj modernej architektúry Autor: Deceuninck

1. Materiál okenného systému: Drevo preferujú skôr majitelia rodinných domov, v panelákoch je obľúbenejší plast. Každý z nich má svoje za a proti. Výhodou drevených okien sú najmä dobré tepelnoizolačné vlastnosti a nízka rozťažnosť. Ich kvalitu, životnosť a estetický vzhľad výrazne ovplyvňuje povrchová úprava. Plastové okná sa svojimi prakticky nemennými fyzikálnymi vlastnosťami dostali na úroveň drevených. Ich výhodou je, že v období ich predpokladanej životnosti 25 až 35 rokov nepotrebujú vlysy okenných krídel a rámov žiadnu údržbu. V extrémnych podmienkach je však vhodné zvážiť použitie plastových okien, pretože poškodené rámy sa nedajú opraviť a treba vymeniť celé okno. Za takéto podmienky sa považujú južná alebo západná orientácia, ak okno nie je kryté presahom strechy a ak je vo výške viac ako 10 m nad zemou. Tam už musí odolávať kvôli vetrom väčším nárazom.

2. Pozor na predpisy: Na každý zásah do fasády, teda i výmenu okna, treba stavebné povolenie. Pri rozhodovaní sa o type okna a jeho parametroch budete musieť vziať do úvahy stanovisko stavebného úradu, ktorý bude trvať na tom, aby sa nezmenil celkový vzhľad fasády.

3. Energetická úspornosť okien: Napriek tomu, že súčasná legislatíva neupravuje používanie energetického štítku pri oknách, niektorí dodávatelia ním svoje okná označujú. Škála energetickej úspornosti okien obsahuje sedem tried. Od starých, dnešným nárokom nevyhovujúcim okien triedy E, až po okná vhodné do pasívnych stavieb, trieda A++. Ak nemajú okná energetický štítok, orientujte sa podľa súčiniteľa prestupu tepla celým oknom, nie iba zasklenia.

4. Rozhodujúce kritéria pri výbere okna:

Kvalitný dodávateľ – seriózny výrobca zostavuje okná zo značkových komponentov. S kvalitnou výrobou súvisí aj odborná inštalácia. Ideálne je, ak za celú zákazku – dodávku aj montáž – zodpovedá jeden dodávateľ.

Prestup tepla celým oknom U – tento parameter ako jediný ponúka technické porovnanie okien z hľadiska tepelnej izolácie. Čím je jeho hodnota nižšia, tým lepšia je tepelná izolácia. Celková izolácia okenného prvku Uw sa skladá z koeficientu prestupu tepla sklom Ug, rámom Uf a vplyvu rámikov. Súčasný štandard je Uw ≤ 1,2 W/m2K, v prípade nízkoenergetických domov Uw ≤ 0,9 a pri pasívnych domoch Uw ≤ 0,7 W/m2K.

Zasklenie – štandardne sa používa izolačné dvojsklo plnené argónon, pri pasívnych domoch kryptónom. Vypĺňanie medzery medzi sklami obyčajným vzduchom je už prekonané. Lepšie izolačné vlastnosti dosahujú izolačné trojsklá. Ich negatívom je vyššia cena aj hmotnosť a v niektorých prípadoch aj horšia priepustnosť slnečného žiarenia do interiéru, čo znižuje tepelné zisky.

Tepelné zisky – umožňujú podľa typu zasklenia a orientácie okna prevýšiť tepelné straty. Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie je stanovený výrobcami okenných tabuli alebo okien a je označovaný ako SF. Dištančný rámik medzi sklami má významný vplyv na teplotu povrchu skla v jeho blízkosti. Ovplyvňuje, či bude na skle na rozhraní so zasklievacou lištou dochádzať ku kondenzácii vodnej pary. Najvhodnejší je plastový dištančný rámik. Hliníkové a antikorové rámiky neplnia spoľahlivo svoju izolačnú funkciu, ich výroba je na ústupe.

Počet komôr – neplatí tvrdenie, že čím väčší počet komôr má plastový systém, tým je lepší. Je známe, že vylepšovanie izolačných vlastností s použitím vyššieho počtu komôr postupne klesá. Systémy s menším počtom komôr vďaka konštrukčným úpravám alebo použitím špeciálneho izolačného materiálu dosiahnu v energetickej bilancii lepšie výsledky.

Druh dreva – v našich klimatických podmienkach je na výrobu eurookien ideálne borovicové drevo. Je pevné, tvrdé, zároveň tvárne a vďaka obsahu živice aj odolné proti vlhkosti. Smrek má horšie vlastnosti, ale je lacnejší. Meranti je jednou z najlepších surovín na eurookná. Dub, exotické drevá ako tík a mahagón nie sú také rozšírené vzhľadom na vysokú cenu.

Stavebná hĺbka štandardných profilov – pohybuje sa v rozmedzí od 68 do 78 mm, výnimočne až do 88 mm.

Tesnenie – všeobecne možno odporučiť okná so stredovým tesnením. Obvykle sa používajú tri tesnenia. Dokonalé tesnenie ovplyvňuje aj jeho protihlukovú ochranu.

Bezpečnosť – zaisťuje ju moderné celoobvodové kovanie, vypáčeniu krídla možno zabrániť vložením jedného alebo viacerých zatváracích bodov.

5. Objednanie okna: Po zvážení všetkých aspektov a výbere dodávateľa si prídu pracovníci firmy sami zamerať okenný otvor a spravia záväznú objednávku a kalkuláciu. Aby nedošlo pri záverečnom účtovaní k nedorozumeniam, je dobré požadovať čo najviac vyšpecifikovanú kalkuláciu. Kompletná výmena okna by mala obsahovať zameranie, dodávku okna, demontáž starého. Na požiadanie a za príplatok aj likvidáciu starého okna, ďalej montáž nového, zaizolovanie škár v stykoch s ostením, osadenie parapetov – vonkajšieho aj vnútorného, a murárske práce.

6. Zameranie okna: Prvým predpokladom kvalitnej montáže je presné zameranie. Pri tomto úkone by si mali pracovníci montážnej firmy zároveň všimnúť typ obvodovej konštrukcie a prispôsobiť k nej spôsob montáže, ukotvenia okennej konštrukcie a zvoliť vhodné technické vybavenie. Pri zameraní je potrebné dohodnúť aj presnú polohu okna v ostení. Správne sa okná umiestňujú asi do polovice hrúbky obvodového plášťa. Zvonka sa potom detail napojenia zateplí.

7. Príprava na realizáciu: Samotná výmena sa dá na troj-, štvorizbovom byte zvládnuť za jeden deň. Nie je potrebná zvláštna pripravenosť pred montážou. Stačí uvoľniť manipulačný priestor okolo okna a chrániť zariadenie miestnosti pred zvýšenou prašnosťou buď presunutím do inej miestnosti, alebo zakrytím ochrannými plachtami.

8. Inštalácia nového okna: Prvým krokom pri výmene je demontáž starého dreveného okna. Do pripraveného vyčisteného otvoru osadia nový rám, ktorý by mal do otvoru presne zapadnúť. Treba ho podložiť a fixovať do správnej polohy, až potom možno pristúpiť k jeho pripevneniu ku konštrukcii. Spôsob upevnenia sa vyberie podľa veľkosti okna, od typu obvodovej konštrukcie, od jej pevnosti a statických parametrov. Zvyčajne sa rám pripevní pomocou špeciálnych kovových úchytiek, ktoré umožňujú oknu pracovať vplyvom teplotných zmien. Po pevnom pripevnení rámu môžu montážnici zavesiť okenné krídla, ktoré je potrebné rektifikovať do správnej polohy.

9. Utesnenie škár medzi oknom a ostením: Štandardne sa tieto škáry vypĺňali izolačnou penou a následne sa omietli. Pri tomto spôsobe však dochádza k infiltrácii vlhkého vzduchu do škáry a postupnému navlhnutiu izolantu. V súčasnosti sa robí ošetrenie styku okna a ostenia v troch úrovniach. Škára sa vyplní polyuretánovou penou s nízkou expanziou tak, aby nepresahovala zo škáry. Následné orezávanie peny totiž poškodí jej štruktúru a bude náchylnejšia na vlhnutie. Z interiérovej strany sa umiestni parotesná zábrana – butylové alebo hliníkové vystužené fólie, prípadne akrylový tmel v kombinácii s tesniacim povrazcom. Všetky tieto materiály možno povrchovo ďalej upravovať. Z vonkajšej strany sa pena oblepí komprimačnou páskou, ktorá bráni prenikaniu atmosférickej vlhkosti, ale umožňuje odvetranie vodných pár do exteriéru.

10. Dokončovacie práce: Nakoniec sa osadia parapety, vonkajší aj vnútorný. Vonkajší parapet by mal prečnievať pred rovinu fasády minimálne 30 mm a mal by byť vyspádovaný, aby voda stekajúca z okna bezpečne odtiekla. Posledným krokom je očistenie okna a kontrola jeho funkčnosti. Nezabudnite odstrániť ochranné fólie z rámov a okenných krídel. Hlavne počas letných mesiacov môžu vplyvom tepla ostať na profile zvyšky lepidla.

Drevené okná:
+ rýdzo prírodný ekologický materiál
+ vysoká pevnosť
+ nízka tepelná rozťažnosť
+ prepúšťa vlhkosť, „dýcha“
+ možnosť drobných opráv
+ renovácia okien náterom + pri správnej starostlivosti dlhá životnosť

- o 30 % vyššia zaobstarávacia cena oproti plastovým
- po čase potrebné ošetrovanie náterom
- vyššie náklady na údržbu

Plastové okná:
+ cena, zaobstarávacia aj prevádzková
+ izolačné vlastnosti, tepelné aj hlukové
+ nenáročná údržba + môžu mať ľubovoľný tvar aj farbu

- nedýcha a je horľavý
- menšia pevnosť rámu
- tepelná rozťažnosť
- nekvalitný plast môže zožltnúť, skrehnúť a popraskať

Naučte sa použí vať nové okno

  • Aj najlepšie okná osadené odborníkmi môžu priniesť sklamanie, ak sa ich nenaučíte používať.
  • Tridsaťpercentné zníženie tepelných strát sa pri rovnakom výkone radiátora prejaví zvýšením vnútornej teploty o približne 5 stupňov, tak nezabudnite stlmiť radiátor. Moderné plastové okná sa pri výmene osádzajú do stavby, ktorá má priaznivý vlhkostný stav. Kvalitne tesniace okná spôsobia aj zvyšovanie vlhkosti v dome. Tá sa na najchladnejších miestach – na obvodovej stene okolo okien zráža a vytvára podmienky na vznik plesní. Aby ste tomu predišli, treba začať pravidelne vetrať. Najrýchlejšie a najlepšie vyvetráte, ak na dve-tri minúty otvoríte okno dokorán. Vzduch sa vymení, ale podlaha a steny nestihnú vychladnúť, takže pocit tepla ostane.

 
Autor: Adela MOTYKOVÁ
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Desať krokov k výmene okien
Adela MOTYKOVÁ