Energetický štítok musia mať všetky nové budovy

Plánujete predať či prenajať svoj dom? Preverte si, či nepotrebujete k nehnuteľnosti certifikát energetickej hospodárnosti. Viac informácií poskytla Dominika Beňová z Agentúry pre budovy takmer s nulovou spotrebou energie.

1fotka
STAVIATE?: Nová budova musí byť v energetickej triede A alebo B. Autor: infografika PETER KURTH

Nielen biela technika, ale od tohto roku už aj domy skolaudované po 1. januári 2008 musia mať energetický štítok.

Význam štítku

Energetická certifikácia sa má robiť pri predaji či prenájme budovy, pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy. Túto povinnosť určila novela zákona o energetickej hospodárnosti budov.

Na základe výpočtu energetickej hospodárnosti sa domu priradí trieda A až G, pričom trieda A je z hľadiska spotreby najlepšia a G najhoršia. Certifikát dá teda jasnú odpoveď na otázku, koľko energie „zhltne“ váš dom.

Kedy sa oplatí

Energetický štítok si pre svoju nehnuteľnosť môžete zabezpečiť aj v prípade, že vám zákon túto povinnosť neukladá. Kedy sa vám zíde? „Ak budete chcieť dom predať či prenajať, certifikát vám pomôže určiť jeho cenu.


Foto: archív

Záujemca o kúpu sa zase zorientuje v tom, v akej energetickej triede sa dom nachádza, a teda koľko bude platiť za energie,“ vysvetlila Dominika Beňová. Súčasťou certifikátu má byť opis nedostatkov a odporúčania na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Kto to zariadi a za čo

Povinnosť zabezpečiť certifikáciu ukladá zákon vlastníkovi budovy. „Ten nesie aj náklady na vykonanie certifikácie,“ upozornila Beňová. Rátajte s tým, že ceny energetických certifikátov nie sú nízke – pri rodinných domoch sa pohybujú približne v rozmedzí 150 až 250 eur.

Navyše certifikát platí najviac 10 rokov. Pri predaji budovy musíte certifikát odovzdať novému vlastníkovi, pri prenájme dáte nájomcovi iba kópiu. Pozor: ak ponúknete dom na predaj či prenájom prostredníctvom inzercie, musíte v inzeráte uviesť údaj o certifikácii!

Kedy je certifikácia povinná

Pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy, ako je napríklad zateplenie či výmena okien.
Či ide o významnú obnovu, závisí od toho, akej časti „obálky“ budov y sa obnova týka. Hranica je definovaná ako 25 percent. V oboch prípadoch certifikát slúži ako predpoklad na kolaudáciu.

Pri predaji budovy alebo prenájme budovy novému nájomcovi.
Energetický certifikát musí mať predávajúci alebo prenajímateľ k dispozícii najneskôr v deň podpisu kúpnej alebo nájomnej zmluvy.

Pre niektoré verejné budovy.

Výnimku z certifikácie majú napríklad historické a sakrálne budovy.
Certifikácia nie je poviná ani v prípade dočasne užívaných budov, priemyselných a poľnohospodárskych budov s nízkou spotrebou energie.

Kto certifikuje

Energetickú certifikáciu robia odborníci, ktorých zoznam nájdete na internetovej stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov www.sksi.sk. Certifikát musí obsahovať aj návrh opatrení na ďalšie zlepšenie hospodárnosti budovy. Nemáte však povinnosť uskutočniť ich. Ak ale budete ignorovať svoje povinnosti spojené s energetickou certifikáciou, hrozí vám pokuta vo výšky stoviek eur.

Čo sa hodnotí

Pri certifikácii sa hodnotí spotreba energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, nútené vetranie či chladenie a osvetlenie. Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť novostavieb, čiže musí byť zatriedená v triedach A alebo B. Takúto požiadavku musí spĺňať aj existujúca budova po významnej obnove, ak je to uskutočniteľné.

Štítok pre byt

Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie certifikovať aj byt. Energetická certifikácia bytu sa dá urobiť aj na základe hodnotenia iného podobného bytu v tej istej budove, ktorého energetická certifikácia už prebehla. (os)

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/a
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Energetický štítok musia mať všetky nové budovy
Plus JEDEN DEŇ/a