Kedy volať statika? Poradíme vám

Niektoré rekonštrukčné práce musí zhodnotiť a odsúhlasiť statik. Predíde sa tak neskoršej tvorbe trhlín v stenách a výdavkom na ich opravy.

7fotiek
Niektoré rekonštrukčné práce musí zhodnotiť a odsúhlasiť statik. Autor: Robo HUBAČ, Vlado VAVREK

Asi je každému jasné, že novostavba a rozsiahla rekonštrukcia sa bez statického posudku nezaobídu. Ale vedeli ste, že ho budete potrebovať aj pri zatepľovaní obvodových múrov, zobytnení podkrovia či zásahov do otvorov v stenách? Dokonca i niektoré priečky môžu čiastočne podopierať strop a nie je dobré ich len tak vybúrať.

Netýka sa to, samozrejme, sadrokartónových priečok. Statik však stav nielen posúdi a zhodnotí, ale navrhne i súbor opatrení, za ktorých je možné rekonštrukciu bez problémov a bezpečne vykonať.

Pozvánka aj pri kúpe

Statika sa oplatí pozvať, aj ak zvažujete kúpu starého domu a jeho následnú rekonštrukciu. Zistí, v akom stavebnotechnickom stave je murivo, základy aj strecha. Získate tak predstavu, ako na tom domček je, akú rozsiahlu rekonštrukciu môže podstúpiť a za akú cenu. Možno zistíte, že investícia do spevnenia základov či múrov bude taká vysoká, že sa vlastne neoplatí. Alebo naopak, statik dá odobrenie na kúpu a vy môžete ľahšie spávať, pretože nekúpite mačku vo vreci, ale stavbu s istou budúcnosťou.

Kde nájsť statika?

Pri rozsiahlej prestavbe staršieho rodinného domu, kedy sa často buď pristavuje, alebo nadstavuje, mení sa dispozícia, búrajú steny, alebo sa zobytňuje podkrovie, vás od osobných konzultácií so statikom zväčša odbremení architekt. Ten totiž zabezpečuje celý projekt vrátane rôznych profesií a statického posudku.

Niekedy však zmeny nie sú také rozsiahle a vy ako investor architekta vlastne nepotrebujete. V prípade, že nebudete zasahovať do nosných konštrukcií, nepotrebujete ani statika. Ide zvyčajne o výmenu sanity, elektrických rozvodov, omietky, pokládku novej podlahy alebo výmenu okien, či dverí do pôvodných otvorov.

Inak to už bude, ak plánujete búrať stenu alebo len jej časť, či svojpomocne zatepliť starý krov. Skôr ako začnete, pozvite si statika. Zoznam autorizovaných stavebných inžinierov, kam patrí i táto profesia, nájdete napríklad na internete na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov, www.sksi.sk.

Na celok alebo časť

Rozsiahle zmeny pri rekonštrukcii rodinného domu sa zvyčajne dotknú viacerých konštrukcií a statický posudok sa teda rieši pre celý dom. Ak však chcete napríklad iba zväčšiť jeden dverný otvor v nosnej konštrukcii, môže sa statický výpočet týkať len tejto časti stavby. Podľa rozsahu práce sa potom odvíja aj cena.

Statický výpočet patrí podľa všeobecne známeho sadzobníka projektových prác medzi náročné až veľmi náročné práce s hodinovou sadzbou približne 20 až 25 eur. V prípade väčších projektov sa cena stanoví percentuálne z celkovej výšky investície alebo z tabuliek sadzobníka.

Aby ste mali už dopredu orientačnú predstavu o cene za posudok, môžete si vypýtať i cenovú ponuku.A čo v byte? Neodborný zásah do muriva v jednom byte bytového domu môže nepriaznivo ovplyvniť nielen okolité jednotky, ale i celý dom. Nie vždy pritom musí ísť o životu nebezpečné chyby, no praskliny v stenách alebo deformácie podlahy, či stropu nikoho nepotešia.

Aby sa podobnému predchádzalo, stavebný úrad vyžaduje pri zásahu do múrov statické posúdenie. A to aj v tom prípade, že posudok potvrdí, že búraná priečka je naozaj iba priečka. Okrem toho, zásah do nosnej konštrukcie bytového domu sa v konečnom dôsledku týka všetkých vlastníkov bytov.

Skôr ako stavebný úrad vydá stavebné povolenie, môže vyžadovať písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov alebo správcu. Priečky v paneláku Viete, že v klasických panelových bytových domoch je väčšina vnútorných múrov nosná? Nenosné bývajú, naopak, panely vonkajšieho plášťa.

Dokonca vnútorná stena s hrúbkou pätnásť centimetrov, ktorá by sa v murovanom dome mohla pokladať za nenosnú priečku, býva nosná. Je to dané konštrukciou zo železobetónu. Ak teda plánujete odstrániť stenu medzi kuchyňou a obývačkou či v nej urobiť otvor, bez statika sa nezaobídete. Ten v posudku navrhne riešenie, ktorým býva na mieru vypočítané zosilnenie steny v podobe vloženia oceľových rámov.

Statik v úlohe detektíva

Tak si môže pripadať pri prehliadke starého domu, ku ktorému už neexistuje pôvodná stavebná dokumentácia. Zisťuje druh a stav muriva pod omietkou. Stáva sa dokonca, že na jednom dome nájde i štyri druhy tehál. Nezriedka sa kedysi stavalo podľa toho, čo práve mali v stavebninách.

Takýto mix znižuje kvalitu aj nosnosť stavby. Chýbajúca či nefunkčná hydroizolácia môže spôsobiť vlhnutie muriva. Ak je murivo, najmä z pórobetónu, nasiaknuté vodou, zníži sa jeho nosnosť. V takom prípade by nové zateplenie fasády nepomohlo. Po odstránení príčiny vlhnutia bude možno nutné murivo zosilniť či nahradiť novým.

Statika zaujímajú aj všetky trhliny v stenách a iných konštrukciách. Preskúma ich a vyhodnotí pôvod i bezpečnosť. V prípade železobetónových konštrukcií môže znižovať nosnosť korózia. Pri drevených konštrukciách ho okrem iného zaujíma napadnutie dreva hmyzom, hubami a plesňami.

Plánuje investor starú budovu nadstaviť? Keďže sa tým zvýši zaťaženie, robia sa sondy základov. Zisťuje sa ich materiál a hĺbka. Z toho vyplynie fakt, či budú postačovať novému zaťaženiu.

Ing. Gabriel KOVÁCS, autorizovaný stavebný inžinier

Ak niekto plánuje rekonštrukciu, pri ktorej sa bude zasahovať do múrov a stien, odporúčam prizvať si statika. Dokáže odborne posúdiť architektonický koncept z hľadiska stavebnotechnickej bezpečnosti, či sa dá návrh zrealizovať a aká bude výška nákladov. Výpočty sa riadia technickými normami, takzvanými eurokódmi. Platia u nás tretí rok a sú prísnejšie, ako boli staré STN či ČSN normy.

Prečo je statický posudok potrebný aj pri „obyčajnom“ zateplení rodinného domu? Na konštrukciu fasády sa pridáva nová vrstva s hrúbkou desať a viac centimetrov, čo ju dodatočne zaťaží. Vrstva tepelnej izolácie sa musí i kotviť, pričom kotvy treba správne rozvrhnúť.

Podobne je to aj pri zatepľovaní podkrovia. Dvadsať až tridsať centimetrov tepelnej izolácie plus sadrokartón ako finálna vrstva môže zaťažiť konštrukciu krovu dvoj- aj trojnásobne. Preto treba pôvodný krov zosilniť, alebo aj celkom vymeniť.

 
Autor: Monika KRÁLOVÁ, odborná spolupráca Ing. Gabriel KOVÁCS,
Fotogaléria
Kedy volať statika? Poradíme vámKedy volať statika? Poradíme vámKedy volať statika? Poradíme vámKedy volať statika? Poradíme vám
 
7fotiek
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Kedy volať statika? Poradíme vám
Monika KRÁLOVÁ
odborná spolupráca Ing. Gabriel KOVÁCS