Musíte spotrebný úver platiť aj za exmanžela?

S manželom sme sa rozviedli pre dvoma rokmi. V roku 2010 sme si spolu vzali spotrebný úver, ktorý sme bez omeškania splácali.

1fotka
Musím platiť za manžela? Autor: profimedia.sk

Po rozvode sme si vyrovnali BSM, kde povinnosť splácať dlh pripadla na manžela. Manžel však pred pol rokom prestal splácať úver a banka teraz vymáha dlh odo mňa. Je to v poriadku? Aké mám možnosti, aby som dlh nemusela platiť za neho? Čitateľka Anna

Odpovedá Martin Gazárek, riaditeľ Divízie spotrebného financovania ČSOB:

Rozdelenie záväzku zo Zmluvy o spotrebnom úvere medzi manželmi nie je pre banku záväzné a nemá oporu v zákone. Vyššie uvedená dohoda zakladá vzťah len medzi manželmi a sama osebe nemá účinky aj vo vzťahu k tretím osobám (veriteľom – banke), ktoré nie sú účastníkmi takejto dohody.

Samotná dohoda o vyrovnaní BSM teda nemá za následok zmenu dovtedy spoločných záväzkov manželov voči banke. Keďže manželia podpisovali Zmluvu o spotrebnom úvere spoločne a po vyrovnaní nedošlo k zmene Zmluvy o spotrebnom úvere medzi nimi a bankou ako veriteľom, ktorou by sa zmenil obsah dovtedy spoločného záväzku, sú aj po rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva manželov naďalej voči banke zaviazaní spoločne a nerozdielne.

Banka teda môže žiadať plnenie pohľadávky oboma, ale aj od ktoréhokoľvek samostatne s tým, že v rozsahu plnenia jedného z dlžníkov zaniká v rozsahu poskytnutého plnenia aj záväzok druhého dlžníka. Ak ste povinná v zmysle Zmluvy o spotrebnom úvere uhradiť za bývalého manžela dlh, môžete sa súdnou cestou domáhať zaplatenia toho, čo ste za neho zaplatili banke.

 
Autor: Báječná Žena/Bývnie, Dekor
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Musíte spotrebný úver platiť aj za exmanžela?
Báječná Žena/Bývnie
Dekor