Myslite ekologicky: Využívajte prírodné zdroje

Využívať prírodné zdroje je bežné. O výhodách solárnych panelov či fotovoltaík si prečítate kdekoľvek. My sme sa na skúsenosti spýtali majiteľov takýchto zariadení.

6fotiek
Myslite ekologicky: Využívajte prírodné zdroje Autor: Vlado Vavrek/Pekné Bývanie

Petr Volny, majiteľ solárneho zariadenia

V snahe usporiť a mať doma niečo ekologické, rozhodli sme sa na novostavbe pre inštaláciu solárnych trubíc renomovanej značky. Našťastie si táto investícia nevyžiadala žiadne byrokratické kroky.

Zariadenie zatiaľ využívame iba na ohrev vody a kúrenie, avšak do budúcna rátame aj s ohrievaním vody v bazéne. Táto investícia sa nám zdala rozumná hlavne z dlhodobého ekonomického hľadiska.

Ročne zariadením ušetríme približne 15 až 20 % elektrickej energie, čo zodpovedá našim očakávaniam. Ak však berieme do úvahy financie potrebné na opravu zariadenia z dôvodu chybnej inštalácie „odbornou firmou“ odporučenou výrobcom, návratnosť zariadenia sa vyrovná hranici životnosti výrobku.


Foto: Vlado Vavrek/Pekné Bývanie

Po štyroch rokoch užívania sme museli využiť servisný zásah v hodnote asi 1/3 prvotnej investície. Samozrejme, bez uznania záruky, hoci problémy nastali iba z dôvodu neodborne vykonanej inštalácie.

Po skúsenostiach sa u nás vynára otázka, či bude schopné solárne zariadenie fungovať po celý čas životnosti, teda 20 až 25 rokov, nakoľko si vyžaduje pravidelné servisné zásahy.

A či by som odporučil solárne zariadenie po štyroch rokoch užívania? Nemôžem odpovedať kladne ani záporne. Z vlastnej skúsenosti však môžem konštatovať, že údaje uvedené výrobcom ohľadne účinnosti a životnosti nie sú v súlade s realitou.

Takisto montážne firmy, ktoré dostávajú od výrobcu certifikát na odbornú montáž a údržbu, sú veľmi rôznej kvality. Od veľmi zlých až po veľmi dobré. Preto odporúčam všetkým záujemcom, aby si pred kúpou overili predovšetkým montážnu firmu. Poverenie výrobcom je nedostatočné.

Karol Balent, majiteľ solárneho zariadenia

Pre inštaláciu solárneho zaradenie sme sa rozhodli na staršom rodinnom dome, vhodne orientovanom na juhozápad. Dodávateľská a realizačná firma nám pomohla nielen s výberom zariadenia a montážou, ale usmernila nás aj pri vybavovaní štátnej dotácie na toto zariadenie.

V tom čase to bolo ešte aktuálne na rozdiel od dnešných pravidiel, keď sa na podporu alternatívnych energetických zdrojov už príspevky neposkytujú.

Pri navrhovani solárnych kolektorov zobrala dodávateľská firma Univenta do úvahy požiadavku na vyšší výkon solárnych článkov aj v prechodných obdobiach.

Navrhli vákuové slnečné trubice, ktoré aj v čase nižšej slnečnej aktivity pracujú s postačujúcim ziskom. Inštalácia trvala približne 3 dni vrátane zapojenia kotolne.


Foto: Vlado Vavrek/Pekné Bývanie

Zariadenie zabezpečuje nielen ohrev vody, ale aj vyhrievanie vody v interiérovom bazéne. Škoda nevyužiť prírodné zdroje, hlavne ak za ne nikto neposiela faktúru!

Náročným stavebným úpravám sme sa vyhli oblúkom. Možno najviac času zabralo hľadanie vhodného miesta v kotolni na umiestnenie solárneho zásobníka.

Z dôvodu vzdialenosti solárnych článkov ďalej od kotolne vznikajú, bohužiaľ, zbytočné straty vedením. Realizačná firma nám odporučila zakúpenie zálohového zdroja v prípade výpadku elektrického prúdu. Neočakávaná ďalšia investícia nás vyšla na 350 eur.

Na bežnú prevádzku domácnosti a bazéna je potrebný výkon 32 kW/hod. Tento výkon znamená v prepočte na plyn alebo elektrinu vysokú energetickú náročnosť.

Prostredníctvom slnečnej energie je potrebná len nepatrná spotreba elektrickej energie na chod nabíjacieho čerpadla. Dúfame, že vypočítaná návratnosť investície na osem rokov v prepočte na obdobie užívania bude dodržaná.

Zariadenie si vyžaduje kontrolu nemrznúcej vody a tlaku média. Životnosť týchto slnečných kolektorov je spravidla neobmedzená. Vákuová trubica je z anorganického skla. Zariadenie pracuje bezchybne už niekoľko rokov.

Má samočistiacu schopnosť. Na zariadení bude potrebné vymeniť po 10 rokoch nemrznúcu zmes. S riešením, pre ktoré sme sa rozhodli, sme spokojní a určite by sme sa preň rozhodli znova.

Jozef Michalik, majiteľ fotovoltických panelov

„Dôvod, prečo sme sa rozhodli pre elektráreň, je množstvo spotrebovanej elektriny. Máme inštalované podlahové vykurovanie, elektrické konvektory a bežné domáce spotrebiče.

Inšpiroval som sa v Česku, kde sú na mnohých strechách inštalované fotovoltické panely. Po naštudovaní mnohých materiálov ma presvedčili výpočty spotreby elektriny a výnosov, ktoré by elektráreň priniesla. Dnes máme na našej streche k dispozícii 48 fotovoltických panelov.

Bývame v oblasti s priemerným dopadom slnečného žiarenia, čo predstavuje približne 1 000 kWh/m2. Elektráreň využívame už štvrtý rok. Za prvé štyri mesiace nám vyprodukovala 4 700 kWh, čo predstavuje polovicu predpokladanej celoročnej výroby.


Foto: Vlado Vavrek/Pekné Bývanie

Pomer medzi vlastnou spotrebou a predajom do rozvodnej siete je 50 : 50. Ročne ušetríme približne 950 eur. Ak má naša domácnosť menšiu okamžitú spotrebu, ako fotovoltika vyprodukuje, automaticky sa vyrobená energia odvádza prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Ak spočítam ročné dotácie od štátu a odpredanú elektrinu, celková ročná úspora spolu so ziskom je asi 4 300 eur. Z dôvodu nie práve najšťastnejšej orientácie našej strechy a priemerného slnečného žiarenia nám odborná firma nainštalovala špeciálne polykryštalické panely.

Technické zásahy do strechy neboli potrebné. Dodávateľská spoločnosť nám pomohla aj pri prekonávaní byrokratických prekážok. Stavebné povolenie nebolo potrebné. Stačila len ohláška na príslušný úrad. Fotovoltický systém je bezúdržbový.

Z času na čas skontrolujeme poistky a predpäťovú ochranu. Každé tri roky je potrebná revízia zariadenia. Počiatočná investícia bola približne 35 000 eur. Počítame s návratnosťou 8 rokov. Elektráreň by mala dosiahnuť životnosť najmenej 30 rokov.“

 
Autor: Edita JANÍKOVÁ
Fotogaléria
Myslite ekologicky: Využívajte prírodné zdrojeMyslite ekologicky: Využívajte prírodné zdrojeMyslite ekologicky: Využívajte prírodné zdrojeMyslite ekologicky: Využívajte prírodné zdroje
 
6fotiek
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Myslite ekologicky: Využívajte prírodné zdroje
Edita JANÍKOVÁ