Pri poisťovaní majetku buďte dôslední

Kúpili ste si nehnuteľnosť a premýšľate, či ju poistiť? Zvážte to. Možností, čo všetko poistiť a pre aký prípad, je dnes neúrekom a cena by nemala byť jediným kritériom pri rozhodovaní.

1fotka
Škody: Narobené prírodnými živlami vám pomôže prefinancovať vhodné poistenie nehnuteľnosti. Autor: archív

„V prvom rade si treba uvedomiť, akými rizikami je nehnuteľnosť ohrozená a podľa toho vybrať druh poistenia i pripoistení k nemu,“ radí Eva Jacková, manažérka pre neživotné poistenie zo Slovenskej asociácie poisťovní.

Pri uzatváraní poistnej zmluvy je totiž dôležité, aby ste si správne stanovili poistnú sumu, ktorá by pri zničení alebo poškodení nehnuteľnosti mala zabezpečiť jej úplnú obnovu do stavu pred poistnou udalosťou. „Pri podpoistení, poistnej sume nižšej ako je reálna hodnota, hrozí aj proporcionálne krátenie poistného plnenia. A to v takom pomere, v akom je poistná suma k reálnej hodnote nehnuteľnosti,“ upozorňuje E. Jacková.

DOM I ZARIADENIE

Rozlišovať pritom treba medzi poistením samotnej nehnuteľnosti a poistením zariadenia domácnosti s jej vybavením a vecami osobnej potreby. „Pri poistení zariadenia domácnosti sa informujte na limity poistného plnenia pre jednotlivé súbory vecí, elektroniku, drahšie zariadenia či zbierky. To jest, čo je zahrnuté v základnej poistnej zmluve a čo je potrebné a možné si pripoistiť osobitne.“

A tiež, čo je z poistnej zmluvy vylúčené a nepoisťuje sa. Tiež si zistite, za akých okolností vám môže poisťovňa krátiť alebo odmietnuť poistné plnenie a čo treba robiť bezprostredne po poistnej udalosti – lehoty na jej oznámenie, doklady potrebné k likvidácii a podobne. „Myslieť by ste mali i na to, že s vlastníctvom nehnuteľnosti je spojená zodpovednosť za škody spôsobené tretím osobám. Napríklad spadnutý kus omietky alebo nejakej súčasti domu môže poškodiť majetok iného. A uzatvoriť aj poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti,“ pripomína odborníčka.

KEDY SA POISTIŤ?

Ideálne hneď po kúpe. Okrem toho, dnes vám už poisťovne vedia poistiť za určitých podmienok aj rozostavanú stavbu. A ak rekonštrukciou alebo prístavbou vzrástla hodnota nehnuteľnosti, pouvažujte o zvýšení poistnej sumy, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté automatické každoročné zvyšovanie poistnej sumy. „Z času na čas prehodnoťte, či poistná suma zodpovedá aktuálnej realite. Platí to aj v prípade poistenia zariadenia domácnosti. Ak v jej vybavení pribudli drahšie veci, je rozumné poistnú sumu prehodnotiť.“

DOKEDY VÁS ODŠKODNIA

- Plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo sa skončí vyšetrovanie škôd.

- Keď dostanete od poisťovne vyrozumenie o ukončení šetrenia poistnej udalosti a o výške škody, do 15 dní by ste mali dostať aj peniaze.

- Ak sa vyšetrenie nemôže skončiť do jedného mesiaca po oznámení, môžete požiadať o zálohu.

STE RIZIKOVÍ?

Ak sa v istej oblasti vyskytujú poistné udalosti rovnakého druhu pravidelne, poisťovňa má právo odmietnuť niesť takéto riziko. Na druhej strane konkurencia na poistnom trhu dáva možnosť výberu aj pre klienta. Zo strany poisťovní môže byť v istých prípadoch aj relatívne vyššie riziko ešte únosné a do poistenia vezme aj rizikovejšieho klienta. Takže máte možnosť voľby.

 
Autor: PLUS Jeden deň/Monika Chybová
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Pri poisťovaní majetku buďte dôslední
PLUS Jeden deň/Monika Chybová