Pivnica v suchu: Spoznajte hydroizolačné možnosti spodnej stavby

Plánujete stavať podpivničený dom? Spoznajte hydroizolačné možnosti spodnej stavby , aby ste predišli vlhkým múrom.

11fotiek
V priestore nezateplenej pivnice na domáce skladovanie vína dosiahnete stálu a prijateľnú teplotu pre víno. Vonkajšia hydroizolácia ochráni omietky pred opadávaním a nábytok pred vlhkosťou. Autor: Archív firiem

Veľmi dôležité je poznať hydrogeologické pomery na pozemku. Práve podľa nich sa odvíja stavebný i statický návrh a hydroizolačné opatrenia budúcej stavby. Projektant by mal vedieť, aká je bežná úroveň spodnej vody, ale i to, kam až vystúpi v období topenia sa snehu či po dlhších jarných dažďoch. V kopcovitých terénoch zas často zaskočia podzemné prúdy vôd pod povrchom.

Môže ísť o pramenitú alebo presakujúcu dažďovú vodu, ktorá steká po nepriepustných vrstvách zeminy. Takejto vode sa hovorí tlaková, pretože na svoje okolie pôsobí pod istým merateľným tlakom. Spodná voda aj tlaková voda sú pre každú stavbu najrizikovejšie.

Hoci máte bezproblémový pozemok v suchej oblasti, hydroizoláciu spodnej stavby neradno podceňovať. Dažďová voda vsakuje do pôdy ako do špongie, šíri sa v nej a vzlína smerom nahor. Ako intenzívne, závisí od kapilarity pôdy, teda schopnosti vody stúpať zdola nahor v úzkych kapilárach v pôde. V ílovitých pôdach je kapilarita vysoká, naopak v piesčitých nízka. Ak vodné pomery na pozemku nepoznáte, zvážte investíciu do hydrogeologického prieskumu.

Zateplená či nezateplená?

Tiež by ste mali vedieť, na čo budete miestnosť zapustenú v teréne využívať. Bude tam vínny bar či technická miestnosť, ktoré nepotrebujú zateplenie, alebo domáce kino, kde si isto radi posedíte v pohodlí a teple? Aj podľa toho projektant navrhne jednotlivé vrstvy hydro- a tepelnoizolačných materiálov a ich vzájomné napojenie. Hydroizolácia sa nanáša na spodnú a suchú stavbu zvonka. Dôležité je kvalitné vyhotovenie s dôrazom na detaily, pretože voda si časom dokáže nájsť doslova každú škáročku a dostať sa do konštrukcií.

Tepelná izolácia sa lepí až na hotovú a funkčnú hydroizoláciu. Známa klasická nopová fólia neslúži ani ako hydroizolácia, ani ako drenáž, ale najmä ako ochrana spodnej stavby a jej vrstiev pred zeminou a vodou. Jej sekundárna funkcia je prevetrávanie medzi hydroizoláciou na murive a nopovou fóliou, čo môže mať zmysel pri odvetrávaní vzlínajúcej zemnej vlhkosti.

Vodorovne aj zvislo

Stavbu treba izolovať vo vodorovnom aj zvislom smere. Prvý bráni stúpaniu vlhkosti zdola nahor nad jej úroveň. Zvislá izolácia chráni steny pred vodou v zemine naokolo. Spolu musia fungovať ako celok, vytvoriť akýsi neprerušený plášť.

Osobitná pozornosť sa venuje prestupom rúr cez konštrukciu a dilatačným škáram. Na tieto účely existujú špeciálne materiály, ktoré možno použiť. Vo svahovitom teréne, kde presakujúca dažďová voda steká aj pod povrchom do údolia, sa okrem hydroizolácií odporúča navrhnúť a realizovať systém horizontálnych a vertikálnych drenáží. Slúžia na to drenážne rúrky a vrstvy makadamu. Pri realizácii postrážte ich správne spádovanie, aby vodu odvádzali smerom od stavby.

Poznáte možnosti?

Na hydroizoláciu spodnej stavby možno použiť nátery, stierky, bitumenové pásy alebo PVC fólie. S výberom vám môže poradiť projektant alebo odborník na stavebné materiály. Ak si vyberiete, dodržte všetky odporúčania, čo sa týka použitia doplnkových materiálov, napríklad lepidlá či penetračné nátery, ale aj postup realizácie. Zaujímajte sa o vyhotovenie detailov, ako sú hydroizolácia pätky základov, napojenie vodorovnej a zvislej izolácie či jej vyvedenie nad povrch a následné napojenie na hydroizoláciu sokla. Pred aplikáciou zvislej hydroizolácie vyrovnajte podklad, najlepšie cementovou stierkou. Moderné náterové látky sú schopné vsiaknuť až niekoľko centimetrov do najmenších pórov betónu, kde vykryštalizujú na vodu odpudzujúcu formáciu. Samotný betón sa tak vlastne stane vodonepriepustným a ďalšia hydroizolácia nie je nutná.

Pri stierkach zvyčajne ide o hmoty na asfaltovo- bitumenovom základe. Aplikujú sa v hrúbke niekoľkých milimetrov na povrch opatrený bitumenovým penetračným náterom. Hrúbku určí odborník na základe toho, akému typu vody majú odolávať. Aby majster hrúbku dodržal, odporúča sa nanášať stierku v dvoch vrstvách. Prvú vytvorí pomocou zúbkovaného hladidla, čím sa dodrží presná hrúbka vďaka zubom. Po zaschnutí sa hladkým hladidlom nanesie druhá vrstva, ktorá uzavrie ryhy. Výhoda stierok je relatívna pružnosť vzniknutého súvislého plášťa, ktorý sa dokáže prispôsobiť aj menšiemu sadaniu stavby bez toho, aby sa roztrhol.

Asfaltové pásy alebo PVC fólie sa aplikujú priamo na mieste pomocou zvárania teplom alebo lepením špeciálnymi zmesami a po zaschnutí vytvoria nepriepustný súvislý plášť. Realizácia sa musí urobiť veľmi dôkladne, lebo aj krátke nezlepené miesto predstavuje riziko. Pred ich zakrytím je vhodné skontrolovať celistvosť a kompletnosť celého hydroizolačného systému, napríklad vizuálne, skúšobnou ihlou, iskrovou skúškou či vákuovo.

Vodonepriepustný betón

Prirodzená vlastnosť betónu je nasiakavosť. Dnešné materiály a technológie však dokážu z betónu urobiť nenasiakavý, vodoodpudzujúci materiál. Používa sa väčšinou na vytvorenie „bielej“ vane, čo je riešenie vhodné do rizikových oblastí s výskytom podpovrchovej vody. Na zvýšenie funkčnosti vodonepriepustného betónu sa používa kryštalická hydroizolácia. Sú tri spôsoby, ako chemickú látku aplikovať. Môže sa vsypať vo forme prášku už pri miešaní samotného betónu. Druhú možnosť predstavuje posyp povrchu čerstvého vyliateho betónu. Do tretice sa dá aplikovať v podobe náteru, ktorý sa nanáša najlepšie zvonka priamo na povrch už vyschnutého betónu.

 
Autor: Pekné Bývanie/Monika KRÁLOVÁ, odborná spolupráca Ing. Jozef Horváth z Basf,
Fotogaléria
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Pivnica v suchu: Spoznajte hydroizolačné možnosti spodnej stavby
Pekné Bývanie/Monika KRÁLOVÁ
odborná spolupráca Ing. Jozef Horváth z Basf