Zo staršieho pasívny

Viete, že aj staršie domy môžu rekonštrukciou dosiahnuť výrazné zníženie spotreby energie na vykurovanie, dokonca až na pasívny štandard?

9fotiek
Výhoda je, že rekonštrukciu možno robiť aj s obmedzeným rozpočtom, rozdeleným na vhodné etapy, pričom je dom stále v prevádzke. Autor: Archív firiem

Pre nové budovy je kritériom na dosiahnutie pasívneho štandardu spotreba energie na vykurovanie do 15 kWh/m2 rok. Potreba tepla na vykurovanie starších domov sa pohybuje medzi 150 až 250 kWh/m2 rok. Kompletná prerábka v pasívnom štandarde ju dokáže znížiť o 80 až 90 % a dostať sa na hranicu nižšiu než 25 kWh/m2 rok. Pri rekonštrukciách je aj táto hodnota považovaná za pasívnu. Kompletná rekonštrukcia na pasívny štandard pritom vyjde asi o 10 až 15 % drahšie ako bežná generálka domu.

Vhodné na rekonštrukciu

Radikálne vylepšiť energetické vlastnosti až na pasívny štandard možno v podstate pri všetkých domoch. Jednoduchšie sa budete rozhodovať o nekompromisných riešeniach pri starších domoch, ktoré potrebujú celkovú generálku ako pri domoch postavených pred dvoma-troma desaťročiami, ktoré majú veľa prvkov funkčných a udržiavaných.

Každá stavba vyžaduje individuálny prístup. V dome, ktorý plánujete rekonštruovať, treba najskôr zmapovať jestvujúci stav – ako a z čoho je postavený, aká je jeho energetická náročnosť.

To sa dá spočítať a potvrdiť faktúrami za energie na vykurovanie. Na túto činnosť musíte vyhľadať odborníka, ktorý robí energetické certifikáty budov, alebo projektanta, ktorý používa výpočtový program PHPP. Tento program dokáže zmapovať východiskovú situáciu a zo zadania vstupných údajov vypočítať tepelné straty. Zároveň hľadať energetické optimum a podrobne vypočítať parametre energeticky pasívneho domu. Na základe výpočtov potom vie projektant navrhnúť riešenia na zlepšenie vlastností obalu domu, strechy, zasklenia. Tiež si vie definovať budúci stupeň vzduchotesnosti. Túto hodnotu môžeme v čase, keď sa robí projekt, len predpokladať, kým všetky ostatné sa dajú vypočítať.

Tepelné izolácie

Ak sa chceme vyvarovať značných tepelných mostov, mali by byť tepelne izolované aj základy. Pri rekonštrukcii však v tomto smere nie je veľa možností. Tepelné mosty väčšinou v základoch ostanú, potrebné je ich však poznať a započítať do celkovej bilancie tepelných strát. Dodatočne izolovať možno podlahu nepodpivničeného objektu.

Ak má dom nevykurovaný pivničný priestor, je potrebné ho oddeliť od vykurovaného, najlepšie izoláciou na spodnej strane stropu. Výber vhodnej izolácie na obvodové steny treba prispôsobiť stavu objektu a jej hrúbka je výsledkom výpočtov. Zároveň by mala byť prispôsobená hrúbke steny, aby nepresahovala 70 cm, čo by malo negatívny vplyv na prirodzené osvetlenie. Zateplenie v dostatočnej hrúbke a napojenie na konštrukciu bez vzniku tepelných mostov nemá vplyv len na zníženie potreby tepla na vykurovanie, ale ovplyvňuje aj kvalitu vnútorného prostredia. Nekvalitne zateplené časti majú nižšie povrchové teploty, často pod teplotou rosného bodu, čo môže spôsobiť kondenzáciu vzdušnej vlhkosti a rast plesní.Zateplenie sa dotkne aj strechy a volí sa podľa typu strešnej konštrukcie a jej stavu.

Pri obytnom podkroví pod šikmou strechou je dôležitý návrh skladby strešného plášťa a kvalitná realizácia. Tepelná izolácia, hydroizolačná fólia a parotesná zábrana musia byť urobené tak, aby do konštrukcie krovu neprenikala vlhkosť. Kontrola vyhotovenia v podobe testu neprievzdušnosti pomôže lokalizovať a odstrániť prípadné netesnosti. Rovnako ako pri novostavbách, aj pri rekonštrukcii je tento test nevyhnutný.

Nové okná

Pri prerábkach sa pri výbere okien a ich osadzovaní používajú rovnaké zásady ako pri pasívnych novostavbách. Dostatočnú tepelnú ochranu zabezpečia okná so súčiniteľom prestupu Uw ≤ 0,8 W/m2K.

Inštaláciou okna do vrstvy izolácie sa dá vyhnúť tepelným mostom v mieste napojenia rámu na nosnú konštrukciu. Dôležité je aj precízne vzduchotesné napojenie rámu pomocou špeciálnych pások alebo líšt.Vysunuté dosky balkónov na pôvodnom dome sú tiež veľké tepelné mosty. Ideálne je ich odstrániť a postaviť novú, samostatnú konštrukciu balkóna, oddelenú od domu. Pôvodné balkóny sa dajú aj komplikovane izolovať, lepší prístup je však zbaviť sa ich konštrukcie.

Nevyhnutné vetranie

Nútené vetranie s rekuperáciou je nevyhnutná súčasť každého pasívneho domu. Pri rekonštrukcii môže byť problém s umiestnením vetracej jednotky a rozvodov.

Vhodné sú na to nevyužité priestory v pivniciach, podkroví. Na rozvody sa dajú použiť aj menšie priemery vzduchotechnického potrubia, ktoré nemusia byť ťahané po celom dome, ale len v nejakom centrálnom priestore, napríklad v chodbe, kde sa dá znížiť podhľad. Pre estetické začlenenie rozvodov do interiéru možno vybrať obdĺžnikové prierezy, ktoré sa dajú omietnuť alebo obložiť.

Rekonštrukcia sa rovnako dotkne vykurovania. V niektorých prípadoch sa dá nahradiť teplovzdušným vykurovaním, alebo je oddelené od vetrania. Preferuje sa nízkoteplotný systém s použitím malého tepelného čerpadla, s rozvodmi vody v podlahe alebo v stene. Výhodnejšie sú rozvody v stene, ktoré v lete poslúžia na chladenie.

 
Autor: Pekné Bývanie/Adela MOTYKOVÁ, odborná spolupráca Dipl. Ing. Vladimír ŠIMKOVIC, Energy Concept
Fotogaléria
Zo staršieho pasívnyZo staršieho pasívnyZo staršieho pasívnyZo staršieho pasívny
 
9fotiek
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Zo staršieho pasívny
Pekné Bývanie/Adela MOTYKOVÁ
odborná spolupráca Dipl. Ing. Vladimír ŠIMKOVIC
Energy Concept