Vieme, ako na to: Stavba usporného domu

Prvé kroky k úspornému domu sú tie najdôležitejšie. Závažný je už samotný výber pozemku, orientácia na svetové strany, či základný koncept a tvar stavby.

7fotiek
Prvé kroky k úspornému domu sú tie najdôležitejšie. Autor: profimedia.sk

Všetko treba vopred detailne naplánovať, pretože ak začnete počas realizácie niečo pridávať a meniť, stavba sa zbytočne predraží. Nestačí len siahnuť po energeticky efektívnych a inovatívnych prvkoch, ale logicky ich previazať v celkovej koncepcii domu. Všetko so všetkým súvisí.

Klimatické podmienky

Rešpektujte lokalitu a jej klimatické podmienky, v ktorej si dom vyberáte. Iný prístup si vyžaduje energeticky úsporný dom v severných lokalitách s menším počtom slnečných dní a nižšími vonkajšími teplotami ako v južnej časti Slovenska.

Keďže má vyššiu priemernú intenzitu slnečného žiarenia, môžete počítať s výraznými pasívnymi slnečnými ziskami. Rozdiel môže byť aj v počte dní vykurovacej sezóny.

úsporný dom
Foto: profimedia.sk

Vo všeobecnosti sú klimatické podmienky v našich zemepisných šírkach vhodné pre nízkoenergetickú aj pasívnu výstavbu. Zimy nie sú až také tuhé ako v severných častiach Európy, takže vykurovanie nemusí byť také intenzívne. V dobre izolovaných domoch teda nie je potrebné ani aktívne chladenie.

Výber pozemka

Správna voľba stavebného pozemka je prvé a aj najdôležitejšie rozhodnutie. Od jeho tvaru, veľkosti a svahovitosti sa bude odvíjať koncept budúceho domu.

Malé stavebné parcely do 400 m2 sú vhodné najmä na radovú zástavbu. Ak uvažujete o samostatne stojacom menšom rodinnom dome, je dobré mať stavebný pozemok s veľkosťou 500 až 800 m2.

Pri výstavbe viacgeneračného domu alebo dvojdomu je vhodné uvažovať o parcele nad 1 000 m2. Dôležitý je aj pomer strán, ideálna hodnota je 2 : 3. Pri radovej zástavbe sú šírky pozemkov 7 až 10 metrov.

Pri individuálnej zástavbe sa odporúča minimálna šírka 15 metrov. Pred samotnou kúpou pozemka je vhodné požiadať na príslušnom staveb nom úrade o informáciu z aktuálneho územného plánu, či je daný pozemok vhodný na výstavbu rodinného domu.

Miestne regulatívy zas určujú, aký typ domu môžete na danom mieste stavať, ako presne ho na pozemok osadiť a umiestniť. Realizovať výstavbu mimo určeného územia je možné iba na základe zmeny a doplnku územného plánu.

úsporný dom
Foto: profimedia.sk

Dôležité faktory pri výbere pozemka sú aj okolitá vybavenosť či dopravná dostupnosť služieb, obchodov a škôl. Taktiež je potrebné preveriť možnosť napojenia na inžinierske siete.

Optimálna situácia je, ak sú všetky prípojky dotiahnuté a ukončené na hranici vašej budúcej parcely. Pri energetických výpočtoch sa berie do úvahy aj vplyv okolitej zástavby a vysoká zeleň.

Osadenie domu

Správnou orientáciou na svetové strany sa dá výrazne ovplyvniť energetická bilancia domu. Obytné priestory je vhodné orientovať na juh, juhovýchod a juhozápad, aby sa v nich využilo čo najviac tepla zo slnečných lúčov.

A to buď priamo cez presklené otvorové konštrukcie, alebo akumuláciou tepla v konštrukciách. Obslužné priestory a komunikácie je dobré zasa orientovať na sever, spálne na východ.

Prax potvrdila, že čím viac okien je orientovaných na juh, tým menšia je merná spotreba energie na vykurovanie. Optimálne je preto najväčšiu plochu domu orientovať práve na juh a osadiť na nej čo najväčšie presklené plochy. Pozor však na opačný extrém – prekúrenie v letných mesiacoch.

Okrem klasického tienenia či špeciálneho zasklenia je účinná ochrana presah strechy. V južných oblastiach s extrémnymi tepelnými ziskami sú aj zástancovia severnej orientácie domu.

Oceňujú, že v takom prípade nie je potrebné pri intenzívnejšom svite zatemňovať dom. Slnečné svetlo odrazené k severným oknám zaručuje pre oči príjemnejšie osvetlenie.

Faktor tvaru

Potreba tepla závisí od celkového súčtu vonkajších plôch domu. Tvar domu teda predstavuje dôležitý činiteľ v posudzovaní energetickej náročnosti domu.

Architekti úsporných domov preto hľadajú čo najjednoduchší tvar budovy bez zalomení, výklenkov a arkierov, aby vykurovaná podlahová plocha bola v porovnaní s celkovou vonkajšou čo najväčšia.

Čím je tvar domu zložitejší, tým je aj väčšie riziko vzniku tepelných mostov v stykoch konštrukcií a zvyšujú sa obstarávacie náklady.

Vzájomé odstupy

  • A k rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov.
  • V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 metre, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností.
  • Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 metre. Odporúčajú sa 3 metre.
  • O dstup priečelí budov, v ktorých sú okná do obytných miestností, musí byť najmenej 3 metre od okraja pešej komunikácie.
  • V ystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,5 metra od steny.

 
Autor: Pekné Bývanie/Inéz BÚCI
Fotogaléria
Vieme, ako na to: Stavba usporného domuVieme, ako na to: Stavba usporného domuVieme, ako na to: Stavba usporného domuVieme, ako na to: Stavba usporného domu
 
7fotiek
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Vieme, ako na to: Stavba usporného domu
Pekné Bývanie/Inéz BÚCI