Čo všetko by ste mali vedieť o omietkach

Omietky sú dôležitý detail na každom dome. Sú vystavené pohľadom, môžu všeličo ukryť, ale aj prezradiť. Ak tie vaše už nerobia domu veľkú česť, treba ich zrekonštruovať.

1fotka
Omietky sú dôležitý detail na každom dome. Autor: VLADIMÍR VAVREK

Dôvody na opravu omietky môžu byť rôzne. Medzi tie najbežnejšie patrí opotrebenie zubom času, čiže dlhodobým pôsobením svetla, striedania teplôt a poveternostných podmienok. Ak sa však nepekné úkazy, akými sú mokré mapy, plesne alebo praskliny, vyskytujú len na určitých miestach, je potrebné určiť ich príčinu a podľa toho zvoliť správny postup rekonštrukcie.

Čo dokáže analýza

Aby obnovená omietka slúžila dlho v neporušenom stave, je vhodné ešte pred začiatkom opravy vyhľadať odborníka, ktorý vykoná prieskum stavu konštrukcie budovy. Vykonávajú ho stavebné firmy, ktoré majú v ponuke služieb diagnostiku stavieb. Odborník by mal stanoviť, do akej miery je podklad omietky, čiže murivo, zaťažený vlhkosťou a soľami, nasiakavosť omietky i stavebného materiálu konštrukcie a tiež zloženie starej omietky a malty. Na základe výsledkov zvolí optimálny návrh na opravu povrchovej úpravy.

Rozkážeme vetru, dažďu

Ak chcete predísť predošlým chybám, mali by ste si uvedomiť niekoľko vecí. Medzi hlavné nepriaznivé vplyvy pôsobiace na omietky patria najmä rýchle zmeny teploty medzi dňom a nocou, čo sa prejavuje najmä na jar a na juhozápadne orientovaných plochách. Na najviac namáhaných plochách je preto potrebné „vylepšiť“ ochranu, napríklad voľbou viacvrstvovej omietky s vyššou odolnosťou.

Deštruktívny prvok býva aj voda, preto si špeciálnu pozornosť zaslúžia miesta v oblasti odkvapov a soklov. Ak je pôsobenie veľmi výrazné a preniká aj dovnútra stien, mali by ste uvažovať nad použitím špeciálnych sanačných omietok, ktoré majú vysoký obsah mikropórov a umožňujú tak vysúšanie muriva. Poškodzovanie omietok sa začína zvyčajne na mieste dutín, ktorých príčinou je väčšinou zle pripravený podklad alebo voda, ktorá vnikla za omietku.

Týmto komplikáciám predídete, ak si vyberiete na realizáciu rekonštrukcie skúsených profesionálov, ktorí navrhnú správny materiál vhodný pre váš dom. Zabráni sa tak aj vzniku trhlín, ktoré sú často znakom nevhodnej omietkovej zmesi alebo nesprávneho technologického postupu. Trhliny, samozrejme, môžu signalizovať aj narušenú stabilitu konštrukcie. V tom prípade je nutné urobiť najprv konštrukčné opravy.

Biologický boj

Ak sa na fasádach objavia plesne, huby, riasy alebo iné organizmy, nestačí ich len mechanicky či chemicky odstrániť, treba aj obmedziť výskyt podmienok, ktoré umožňujú ich rozvoj. Na chemické ošetrenie sa používajú špeciálne roztoky, fungicídne alebo biocídne prípravky. Po aplikácii prípravku sa infekcia zvyčajne sfarbí nahnedo alebo načierno, čo znamená jej zneškodnenie. Následne sa však dá mechanicky odstrániť a po úplnom vyschnutí sa môžu priamo nanášať krycie fasádne farby.

Výber vhodnej omietky

Omietka má s obvodovou stenou tvoriť jednoliaty systém, preto treba pri kombinovaní materiálov dbať, aby po aplikácii svojimi vlastnosťami vzájomne „ladili“. Omietky musia byť v prvom rade odolné proti vode a poveternostným vplyvom.

Pri plánovaní opráv je dôležité prihliadať nielen na obstarávacie náklady, ale aj na náklady na bežnú údržbu. Preto je praktické zamerať sa na také materiály, ktoré počas svojej životnosti vyžadujú nenáročný servis. Omietky môžu mať jednu, dve alebo tri vrstvy. Pri trojvrstvových sa na podklad aplikuje prednástrek, ktorého úlohou je zlepšiť priľnavosť omietky.

V prípade nerovností sa používa aj výstuž v podobe pletiva či sieťky, ktorú je potrebné prekryť postrekom. Hlavnou vrstvou je jadro, ktoré sa aplikuje najskôr po 24 hodinách od prednástreku. Vrstva jadra je hrubá približne do 2 cm a po jej vyzretí sa zvyčajne po 2 – 3 týždňoch nanáša dekoračná omietka. V súčasnosti sú v ponuke na našom trhu omietky minerálne, silikónové a silikátové. Pri ich výbere je vhodné obrátiť sa na odborníka.

Čo so starou omietkou?

Ak sa na povrchoch stien nachádzajú staré omietky alebo nátery, ktoré zapríčiňujú nepriedušnosť konštrukcií, musia sa odstrániť a nahradiť novými povrchovými úpravami. Omietky zvyčajne nebývajú poškodené na celej svoje ploche, ale len na určitých častiach, najčastejšie na sokli, rohoch alebo okolo odkvapov. Ak sú na ostatných plochách stále funkčné, nemusíte ich odstraňovať.

Je možné ich ponechať a novú omietku k nim napojiť. Napojenie môže využívať líniu prirodzených deliacich plôch fasád, ale chybou nemusí byť ani krivolaké prepojenie starého s novým. Pri dopĺňaní chýbajúcich častí omietok však treba zvoliť plnivo, ktoré je aj v pôvodnej omietke, inak sa budú opravované plochy odlišovať od pôvodných. Hlavný predpoklad úspechu sanácie povrchov je dôkladná príprava podkladu.

Poruchy omietky

Objemové
Výskyt trhlín
Vydúvanie a opadávanie omietky alebo obkladov
Hygienické
Vlhnutie omietky
Tvorba plesní alebo rias
Estetické
Zmena farby
Odretie alebo poškriabanie omietky
Poškodenie fasádnych plastických prvkov

Najčastejšie príčiny

Vlhké fľaky
Pôsobenie zrážkovej vody stekajúcej po fasáde
Zatečená voda z poškodených inštalácií Vzlínajúca vlhkosť v murive

Opadávanie omietky
Erózia spôsobená poveternostnými vplyvmi
Následok zvlhnutia omietky vplyvom vzlínajúcej vlhkosti alebo zatečenej vody

Dutiny
Zle pripravený podklad pôvodnej omietky
Vniknutie vody za omietku

Trhliny
Nedodržaná skladba pôvodnej omietkovej zmesi
Neprofesionálne technologické prestávky počas realizácie
Následky porúch stability muriva alebo statických problémov budovy

Ako sa pracuje so sanačnou omietkou?

Radí odborník Ing. Branislav AUGUSTÍN, Kema Stavebné materiály

Vznik fľakov, výskyt plesní a opadávanie omietky sú iba „vrcholom ľadovca“, vyžadujú si dôkladnú sanáciu muriva. Hlavným vinníkom poškodených omietok býva kapilárna vlhkosť. Staré murivo, väčšinou bez horizontálnej izolácie alebo s poškodenou izoláciou, vlhne dôsledkom vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti z pôdy. Tá spôsobuje potom kryštalizáciu solí, ktoré omietku narúšajú. Pri sanácii sa na vlhké murivá s poškodenou hydroizoláciou nanáša špeciálna sušiaca omietka s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Tieto moderné sanačné omietky pri aplikácii nepotrebujú prednástrek. Prvá vrstva sušiacej omietky sa nanáša priamo na vlhký povrch v hrúbke 10 – 15 mm. Po vyschnutí sa na ďalší deň znovu navlhčia a nanesie sa ďalšia vrstva v hrúbke do 15 mm. Celková hrúbka omietky by nemala byť tenšia ako 20 mm. Následne sušiacu omietku necháme vysušiť. Po troch dňoch od nanesenia sušiacej omietky sa nanáša jemná sanačná omietka s vysokým obsahom špeciálnych otvorených mikropórov na konečné vyrovnanie sušiacej omietky. Omietku môžeme natrieť paropriepustnou farbou až približne po 3 týždňoch. Odporúča sa použiť najmä vápenité alebo silikátové farby. Vďaka moderným sušiacim omietkam sú steny na povrchu pomerne rýchlo suché vďaka prirodzenému prúdeniu vzduchu.

 
Autor: Ingrid KÁNTOROVÁ
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Čo všetko by ste mali vedieť o omietkach
Ingrid KÁNTOROVÁ