Nedostatky pri zateplení budete riešiť skôr či neskôr - ale určite

Keď sa zateplenie urobí nesprávne, môže sa stať, že neprinesie očakávaný komfort a úsporu, ale naopak, kopu starostí.

11fotiek
Keď sa zateplenie urobí nesprávne, môže sa stať , že neprinesie očakávaný komfort a úsporu, ale naopak, kopu starostí . Autor: archív

Odborníkom, ktorí sa dlhodobo venujú problematike rekonštrukcií domov, by sa už dnes mohlo zdať, že všetky nejasnosti okolo zatepľovania už boli stokrát vysvetlené. V praxi to však vyzerá inak, omyly a chyby majiteľov domov a niektorých realizátorov sa stále opakujú. Ktoré sú najčastejšie, sme sa spýtali odborníka.

Stačí zatepliť severnú stenu

Zateplením iba jednej steny by sa tepelné straty znížili len minimálne a väčšina tepelného toku by sa presmerovala do nezateplených častí budovy, kde by sa na chladnejších povrchoch mohla zrážať vlhkosť. Niekedy sa užívatelia domov uchýlia k čiastočnému zatepleniu z dôvodov nedostatku financií. Takéto riešenie odborníci neodporúčajú, väčšmi sa oplatí venovať čas hľadaniu vhodného spôsobu financovania – prijateľnej kombinácii využitia vlastných zdrojov na účte, dotácií od štátu na odstránenie systémových porúch a úveru. Ak je skutočne potrebné rozčleniť projekt obnovy na etapy, treba to urobiť po konzultácii s odborníkom, ktorý zohľadní priority a finančné možnosti.

Zateplený dom „nedýcha“

Jedným z dôvodov, prečo majitelia domov odkladajú zateplenie alebo volia len zateplenie jednej steny, je názor, že takto zateplený dom môže „dýchať“. Priedušnosť zatepľovacieho systému sa však dá docieliť aj rozumnejším spôsobom – použitím izolačných materiálov na báze kamennej minerálnej vlny, ktoré dobre prepúšťajú vlhkosť, čiže majú nízky difúzny odpor, kombináciou s materiálmi, ktoré majú taktiež nízky difúzny odpor (omietka, lepidlo) v difúzne otvorených alebo trvalo prevetrávaných systémoch.

Vymeniť okná a zatepliť balkóny sa dá aj dodatočne

Správny postup je, keď sa steny zateplia po výmene okien a oprave balkónov a lodžií. Pred zateplením je potrebné preveriť stav nosnej konštrukcie, ak je odhalená a skorodovaná kovová výstuž, je potrebné ju najprv opraviť a zaceliť všetky škáry a nerovnosti na balkónovej doske. Mnohí dodávatelia zatepľovacích systémov majú aj špeciálne systémy na opravu balkónov. Na zateplenej stene sa určite dajú dodatočne vymieňať okná, no realizácia takýchto úprav je náročná na presné a zručné vyhotovenie, preto ju treba zveriť do rúk odborníkom. Zateplenie musí siahať až úplne k rámu okna, akákoľvek medzera znamená tepelný most, čiže studenú stenu, kadiaľ vám nielen uniká teplo, ale zráža sa vlhkosť a tvoria sa plesne. Nie vždy je možné urobiť všetko naraz, preto môže byť zateplenie realizované aj postupne, no časové odstupy by mali byť čo najkratšie.

Dom sa dá zatepliť aj znútra


Keď sa zateplenie urobí nesprávne, môže sa stať , že neprinesie očakávaný komfort a úsporu, ale naopak, kopu starostí .
Foto: archív

Interiérové zateplenie prináša značné riziká a je náročné na kvalitné vypracovanie detailov. Odporúča sa iba v nevyhnutných prípadoch, keď nie je možné zateplenie z vonkajšej strany, napríklad pri historických budovách. Pri nesprávnom zrealizovaní hrozí zrážanie vlhkosti na stene pod tepelnou izoláciou, kde môže spôsobiť narušenie tepelnej izolácie a tvorbu plesní. Taktiež je zložité vyriešiť tepelné mosty ako stropné dosky, deliace priečky a podobne. Takéto zateplenie sa preto musí riešiť vlhkostne nepriepustnou konštrukciou a finálnou povrchovou úpravou sadrokartónom.

Nepotrebujeme veľmi hrubú tepelnú izoláciu

Nedá sa všeobecne povedať, aký typ a hrúbka izolačného materiálu sa hodí na každú stavbu, tieto údaje musí posúdiť a navrhnúť projektant individuálne pre konkrétny dom a podľa individuálnych požiadaviek majiteľov na energetickú hospodárnosť budovy. Hodnoty sa líšia podľa toho, aký výsledok chce majiteľ dosiahnuť, či má záujem o bežný štandard, alebo nízkoenergetický, prípadne energeticky pasívny dom. V súčasnosti sa priemerná hrúbka pohybuje v rozmedzí 10 až 12 cm a podľa skúseností býva v tomto rozmere väčšinou efektívna. Na hrúbke a druhu tepelnej izolácie sa však šetriť neoplatí. Pri izolácii s hrúbkou pod 10 cm môže byť nulová teplota vnútorného povrchu obvodovej steny v zimnom období príliš nízka a môže na nej kondenzovať vlhkosť. Napokon, najväčšiu časť rozpočtu celkovej obnovy budov tvoria fixné výdavky spojené so stavebnými a lešenárskymi prácami a ďalšie komponenty zatepľovacieho systému, lepidlo, sieťka, kotvy či omietka, takže rozdiel v cene za väčšiu hrúbku izolačného materiálu celkové náklady významne neovplyvní.

Zatepľovanie je jednoduché, zvládne ho skoro každý


Najčastejšie chyby pri zatepľovaní podkrovných priestorov sú pri výbere vhodného druhu fólie a jej nesprávna montáž. Fólia býva často pri montáži narušená či nedostatočne preložená, a tak môže neskôr prepúšťať vlhkosť. Izoláciu na strane interiéru je potrebné prekryť parotesnou zábranou.
Foto: archív

Podľa skúseností z praxe je najviac nedostatkov pri zateplených domoch spôsobených nesprávnou inštaláciou zatepľovacích systémov. Pracovníci realizačných firiem buď z nedostatku skúseností, alebo v snahe šetriť na zákazníkovi napríklad nanášajú lepiacu zmes iba na niekoľko bodov namiesto toho, aby lepidlo v rovnomernej vrstve naniesli po celom obvode dosky. ďalším spôsobom, ako firmy môžu znehodnotiť zateplenie, je vynechanie soklového profilu, táto chyba môže mať za následok pukliny. Majiteľ domu by mal tiež sledovať, či firma používa dostatočne dlhé kotviace prvky na minerálnu vlnu, a špeciálne si treba dať pozor na zateplenie okolo okien. Zlým výberom realizačnej stavebnej firmy a prehnanou snahou šetriť za každú cenu vznikajú najväčšie technické chyby i finančné straty. Ideálne je zatepľovanie zveriť remeselníkom s dobrými referenciami, ktoré si osobne overíte.

Ako sa prejaví nesprávne zateplenie?

Studené steny – bývajú spôsobené príliš tenkou alebo porušenou tepelnou izoláciou.

Vlhké fľaky a plesne – nájdeme ich najčastejšie v okolí okien a balkónov, kritickými miestami sú tiež rohy a kúty miestností. Ich príčinou býva tiež nedostatočná tepelná izolácia alebo nepresné, či nedbalé pripevnenie izolačnej vrstvy k členitejším tvarom na fasáde. Treba sa tiež presvedčiť, či po zateplení nebola narušená izolácia nesprávnou manipuláciou – montážou sušiakov na bielizeň, klimatizačných jednotiek a podobne.

Pukliny, bubliny a opadávajúca izolácia – takéto poruchy môže zapríčiniť tiež len nesprávna aplikácia izolantu alebo použitie nevhodného typu, či množstva komponentov zatepľovacieho systému.

Zatekanie strechy a vytváranie plesní vnútri strešnej konštrukcie – nevhodný výber izolačnej fólie a parozábrany, nedbalá aplikácia parotesnej zábrany, nepresné vymeranie jednotlivých častí tepelnej izolácie.

 
Autor: Ingrid KÁNTOROVÁ, odborná spolupráca Miroslav ZLIECHOVEC Knauf Insulation
Fotogaléria
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Nedostatky pri zateplení budete riešiť skôr či neskôr - ale určite
Ingrid KÁNTOROVÁ
odborná spolupráca Miroslav ZLIECHOVEC Knauf Insulation