Nové domy budú úspornejšie

Chystáte sa stavať alebo zatepľovať ? Pre istotu si preverte , či váš projekt zodpovedá novým normám. Od tohto roku sú toti ž požiadavky na energetickú hospodárnosť budov prísnejšie.

4fotky
Chystáte sa stavať alebo zatepľovať ? Pre istotu si preverte , či váš projekt zodpovedá novým normám. Od tohto roku sú totiž požiadavky na energetickú hospodárnosť budov prísnejšie. Autor: Knauf Insulation a Petr Keller, Energia Servis

V minulom roku boli prepracované viaceré zákony, vyhlášky a normy týkajúce sa energetickej efektívnosti našich stavieb. Do platnosti prišli 1. januára 2013 a priniesli nádejným majiteľom nových i rekonštruovaných domov niekoľko dôležitých zmien. Viete, čo od vás po tomto dátume zákon vyžaduje?

Na druhu energie záleží

Jedným z nových platných predpisov je vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorá hovorí o energetických certifikátoch. Od 1. 1. 2008 ich musia mať všetky novostavby, významne rekonštruované budovy a objekty, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú, čo stále platí.

Od začiatku tohto roka k nim však pribudli aj verejné budovy s podlahovou plochou viac ako 500 m2. Pre majiteľov nových alebo zrekonštruovaných domov je v tomto roku dôležité, že sa zmenil aj spôsob hodnotenia energetickej hospodárnosti budov, na základe ktorého im vystavia energetický certifikát.

Doteraz sa energetická trieda budovy určovala podľa celkovej dodanej energie, ktorá zahŕňala súčet energií potrebných na vykurovanie, prípravu teplej vody, chladenie, osvetlenie a prevádzku domácnosti. Od 1. januára 2013 sa na energetickom štítku budovy uvádza aj ukazovateľ „primárna energia“.

Ten hodnotí nielen objem dodanej energie, ale aj jej zdroj, a to tak, že počet kilowatthodín na štvorcový meter sa násobí príslušným koeficientom pre daný typ energie.

Najlepšie to môžete pochopiť na príklade: Predstavte si dva rovnaké domy, ktoré majú rovnakú spotrebu energie, napríklad 50 kWh na m2 za rok, no jeden z nich využíva len elektrickú energiu a druhý len solárny systém. Prvý dom si svoju spotrebu musí vynásobiť koeficientom 2,7 určeným pre elektrinu, druhý zas faktorom 0,1.

Výsledky sú významne odlišné: „Elektrický“ dom má spotrebu primárnej energie 135 kWh/m2 za rok, čím sa dostáva do energetickej kategórie B. Solárny dom má primárnu energiu 5 kWh/m2 za rok a je zaradený do triedy A0. Tento príklad je, samozrejme, fiktívny, ale je z neho zrejmé, že využitie obnoviteľných zdrojov energie bude pri hodnotení domov prinášať veľké výhody.

Nové vizitky domov Na energetických certifikátoch platných od tohto roku sú zjavné aj ďalšie zmeny.Platia na 10 rokov, tak ako doteraz, ale mení sa ich prílohová časť. Správa, ktorá je ich súčasťou, bude obsahovať tabuľky dát, ktoré vysvetlia výpočty, ktorými autor dospel k výsledku a tak môžu slúžiť ako podklad na nezávislú kontrolu.

Podobne ako doteraz by energetický auditor mal navrhnúť tipy na zlepšenie existujúceho stavu. Najväčší vplyv na spotrebu energie v budove má spotreba tepla na vykurovanie a tú ovplyvňujú predovšetkým tepelno- technické vlastnosti „obálky“ budovy. Týmito vlastnosťami domu sa zaoberá 2. časť novej normy STN 73 0540/2012 (Tepelná ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov), ktorá tiež vstúpila do platnosti 1. januára tohto roku.

Normálne zateplenie

Vyhláška obsahuje aj odkaz na novú normu, a teda určuje, aký má byť minimálny stupeň zateplenia nových a rekonštruovaných objektov. Vyjadruje ho pomocou súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou.

Napríklad pre obvodové steny je jeho normalizovaná, čiže požadovaná hodnota 0,32 W/m2.K.V prepočte na konkrétne materiály to znamená, že na stenu z pórobetónových tvárnic s hrúbkou 30 cm potrebujete izolačnú vrstvu zo štandardnej fasádnej minerálnej dosky alebo štandardného polystyrénu určeného na fasádne zateplenie s hrúbkou najmenej 8 cm, aby ste dom bez problémov skolaudovali.

Budúcnosť ešte nie je jasná

Ďalší predpis, ktorý v tomto roku nadobúda platnosť, je novela zákona č. 555/2005 Z.z., ktorý má byť prepracovanou európskou smernicou o energetickej hospodárnosti 2010/31/EÚ. Platí síce tiež od 1. januára, ale v plnom rozsahu sa bude uplatňovať až od 1. júla 2013. Je to z dôvodu, že odporúčania Európskej únie sa ešte v súčasnosti prispôsobujú našim reáliám.

O jeho detailoch vám určite prinesieme informácie. Nové úpravy legislatívy smerujú k čoraz intenzívnejšiemu šetreniu energií a neobnoviteľných zdrojov. Prispôsobiť sa tomuto trendu bude skôr či neskôr potrebné, pretože v ďalších rokoch sa budú podľa európskych plánov predpisy stále sprísňovať.

 
Autor: Ingrid Kántorová , odborná spolupráca Miroslav Zliechovec , Knauf Insulation a Petr Keller, Energia Servis
Fotogaléria
Nové domy budú úspornejšieNové domy budú úspornejšieNové domy budú úspornejšie
 
4fotky
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Nové domy budú úspornejšie
Ingrid Kántorová
odborná spolupráca Miroslav Zliechovec
Knauf Insulation a Petr Keller
Energia Servis