Pravidelné prehliadky plynových spotrebičov sa oplatia

Preventívna starostlivosť sa vypláca v každej oblasti, spotrebiče na plynový pohon nevynímajúc.

2fotky
Plynový spotrebič môže narobiť problémy aj v novšom dome. Autor: Archív

Informácie, ako sa starať o plynový spotrebič, bývajú vždy súčasťou návodu na obsluhu. Rozsah a frekvencie prehliadok sú individuálne a závisia od typu, zložitosti a značky spotrebiča. Vo všeobecnosti však prvú previerku kotlov a ohrievačov výrobcovia odporúčajú po roku prevádzky a mala by sa opakovať každý rok. Plynové sporáky a rúry stačí skontrolovať raz za dva roky. Povinnosť vykonávať tieto preventívne prehliadky legislatíva zatiaľ neurčuje. Zákon definuje iba zodpovednosť vlastníka za bezpečné fungovanie plynových spotrebičov v domácnosti.

ZÁKLAD BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

Servisná prehliadka okrem diagnostikovania a odstránenia problémov udržiava prístroj v dobrej kondícii. Niekedy naozaj stačí spotrebič vyčistiť a správne nastaviť, napríklad upraviť spaľovanie kotla. Zanedbaná údržba môže postupne viesť k zhoršovaniu procesu horenia, čím sa znižuje účinnosť spotrebiča a priamo úmerne narastá spotreba plynu. Nedokonalým spaľovaním dochádza aj k vzniku nebezpečného oxidu uhoľnatého. Pri prehliadke staršieho zariadenia rátajte aj s alternatívou, že technik vám navrhne jeho výmenu. O vykonaní prehliadky vám revízny technik vystaví protokol.

LEN S CERTIFIKÁTOM

Preventívne prehliadky môžu vykonávať len odborne spôsobilí servisní technici. Aby mohli realizovať kontrolu a servis konkrétnych značiek plynových spotrebičov, absolvujú školenia u výrobcov. Revízni technici môžu mať viacero certifikátov. Pýtajte sa vždy na osvedčenie, ktoré ho oprávňuje kontrolovať váš typ zariadenia. Kontakt na servisného technika získate priamo od predajcu alebo na internetových stránkach výrobcov. Informácie poskytuje aj Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Ak nový spotrebič neuvedie do prevádzky autorizovaná firma, strácate nárok na záruku.

BEZPEČNE S PLYNOM

- Prírodný zemný plyn je bez zápachu. Preto sa do neho pridáva zápachová látka, takzvaný odorant. Možno ho zacítiť už pri nízkej koncentrácii. Nie je jedovatý, pri jeho dokonalom spaľovaní vzniká iba oxid uhličitý a vodná para.

- Problémom môže byť nedokonalé spaľovanie zemného plynu, keď vzniká jedovatý oxid uhoľnatý. Príčinou býva zvyčajne nedostatočný prísun čerstvého vzduchu k spotrebičom, keď sa spaliny zhromaždia v miestnosti. Dbajte preto na dostatočné vetranie.

- Únik plynu zistíte roztokom saponátu či mydla. Prejaví sa tvorbou bublín v mieste netesnosti. Pri úniku plynu treba vypnúť všetky plynové spotrebiče, uzavrieť hlavný uzáver plynu a nepoužívať elektrické spotrebiče. Zemný plyn je výbušný, keď jeho koncentrácia vo vzduchu je vyše 5 %.

- Únik plynu treba nahlásiť na poruchovú linku SPP, na číslo 0850 111 727. Na tejto linke môžete oznámiť aj výpadok dodávky plynu a poruchu plynomeru.

- Plynové spotrebiče nikdy neopravujte svojpomocne. Ich údržbu zverte výlučne do rúk kvalifikovaným pracovníkom s požadovaným oprávnením.

- Plynárenské zariadenia po hlavný uzáver plynu sú vo vlastníctve SPP. Od tohto uzáveru je plynový rozvod majetkom vlastníka nehnuteľnosti. Výnimkou je plynomer, ktorý sa síce nachádza za hlavným uzáverom, ale patrí SPP, ktorý vykonáva aj jeho kontrolu a údržbu. Napriek tomu zodpovednosť za jeho poškodenie nesie odberateľ plynu.

- V bytových domoch sa o rozvody a kotolňu musia starať spoločenstvá vlastníkov a správcovské spoločnosti. Za bytové rozvody od plynomeru a plynové spotrebiče v byte je zodpovedný majiteľ.

- Preventívne prehliadky sa odporúča realizovať mimo vykurovacej sezóny. Kontrolovať by sa mali všetky plynové sporáky, plynové kachle, takzvané gamatky, plynové ohrievače vody a plynové kotly. Prehliadkami sa zabezpečuje ich väčšia prevádzková bezpečnosť, spoľahlivosť a vyššia energetická efektívnosť, čo v konečnom dôsledku vedie k finančným úsporám.

- Ak nechcete stratiť záruku na spotrebič počas záručnej lehoty, musíte požiadať o servis raz ročne autorizovaného technika. Po uplynutí záručnej lehoty sú pravidelné prehliadky len logickým pokračovaním starostlivosti o spotrebič.

 
Autor: PEKNÉ BÝVANIE
Fotogaléria
Pravidelné prehliadky plynových spotrebičov sa oplatia
 
2fotky
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Pravidelné prehliadky plynových spotrebičov sa oplatia
PEKNÉ BÝVANIE