Pozemok bez nedostatkov: Poradíme vám pri kúpe

Premýšľate nad kúpou pozemku? Dnes už treba zohľadňovať aj faktory, ktoré sme si doteraz často nevšímali.

6fotiek
Extrémne zrážky môžu dať do pohybu aj zdanlivo stabilný svah. Preto sa pred kúpou pozemku vo svahovitom teréne vždy presvedčte, či nie je rizikový z hľadiska svahových deformácií. Autor: profimedia.cz

Napojenie na inžinierske siete, dopravné tepny, ideálna veľkosť a tvar či optimálna orientácia dnes už nie sú všetko. Napríklad nepriaznivé základové pomery vedia poriadne predražiť každú stavbu.

Blízkosť vodných tokov zas prináša zvýšené riziko povodní. Problém môže byť aj vysoká hladina podzemnej vody. Na zosuvnom či seizmicky aktívnom území vás neminú väčšie či menšie statické poruchy.

Tie môže zapríčiniť aj príliš frekventovaná doprava pred domom, čo je navyše aj hlučná a prašná. Ak si vyberáte pozemok, mali by ste sa zaujímať aj o výskyt radónu. V prípade jeho koncentrácie prevyšujúcej povolené hodnoty sa pripravte na nákladné ochranné opatrenia.

PRIESKUM SA VYPLATÍ

Je dobré navštíviť aj miestny, mestský či obecný úrad a vopred sa spýtať na charakter budov, aký povoľujú na vybranej ulici. Napríklad či vám schvália postaviť dom s plochou strechou, či viacpodlažnú stavbu. Informujte sa aj o územnom pláne, čo mesto alebo obec v danej lokalite plánuje vybudovať v budúcnosti.

Diaľnica či priemyselný park nie sú žiadna výhra. Háčikom pri niektorých pozemkoch býva aj príjazdová cesta. Najideálnejšie je mať prístup z verejnej komunikácie. No stáva sa, najmä v novootvorených uliciach, že ju budete vlastniť spolu so susedmi. V takom prípade ju budujete a udržiavate na vlastné náklady.

Ak majiteľom komunikácie je len jedna osoba, treba si overiť, či vám umožní priechod cez svoju parcelu a pre istotu o tom spísať aj zmluvu. V neposlednom rade pred kúpou si zaobstarajte aktuálny list vlastníctva k pozemku, či nie je zaťažený nejakou ťarchou. Určite nie je na škodu popýtať sa v okolí aj na budúcich susedov. Niektorí totiž vedia byť rovnako nepríjemní ako živelná pohroma.

NEBEZPEČENSTVO ZOSUVU PÔDY

- Riskantné územia z hľadiska svahových deformácií sú zmapované v Atlase máp stability svahov. Nájdete ho na stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra www.geology.sk, v sekcii Mapový server, ďalej Svahové deformácie. Do roku 2006 bolo zaevidovaných vyše 21-tisíc svahových deformácií, ktoré sa týkajú viac než 5 % plochy nášho územia. Niektoré z porúch však zapríčiňuje ľudský faktor, napríklad preťažením či podkopaním svahov. Na vyššie uvedenej stránke nájdete aj iné užitočné mapy, napríklad mapujúce rádio aktivitu alebo skládky odpadov.

- Vhodnosť staveniska pomáha posúdiť inžiniersko-geologický prieskum, na ktorom sa neoplatí šetriť hlavne v problematických lokalitách. Inžinier-geológ poradí aj najvhodnejší spôsob založenia objektu. Ak ide o pozemok na zosuvnom území, správa z prieskumu by mala obsahovať aj projekt sanácie. Stabilizácia je však veľmi drahá a technicky náročná. Výsledky prieskumu by ste mali odovzdať do archívu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Inžiniersko-geologický prieskum neprikazuje zákon, je to záležitosť vlastnej iniciatívy.

- Najvhodnejšie základové pôdy sú únosné, málo stlačiteľné horniny. Hladina podzemnej vody by mala byť pod úrovňou základovej škáry. Na stavanie nie sú vhodné okrem oblastí postihnutých zosúvaním ani príliš strmé svahy, bývalé skládky odpadu či kameňolomy. Vyhýbajte sa lokalitám s výskytom spraší, umelých navážok či močiarnych usadenín.

- Informácie o starých environmentálnych záťažiach nájdete na stránke http://enviroportal.sk/environmentalne-zataze, v časti Environmentálne záťaže, ďalej Informačný systém. Tento register zatiaľ funguje len v testovacej prevádzke.

POVODŇOVÉ RIZIKO

- Na našich internetových portáloch sa povodňové mapy na rozdiel od susedného Česka a Rakúska nezverejňujú . Na verejne dostupnom materiáli o rizikových oblastiach sa ešte len pracuje. Povodňová mapa bude k dispozícii najskôr v roku 2013. Niektoré poisťovne majú pre vlastné potreby spracované špeciálne mapy na stanovenie individuálnej sadzby pre poisťovanú budovu.

- O rizikovosti územia sa môžete informovať na príslušnom úrade životného prostredia či u správcu vodného toku.

- Stavebný pozemok v inundačnej, teda záplavovej oblasti je vždy rizikový. A to napriek tomu, že voda už desaťročia nespôsobila žiadne škody. Často sa tu stavia aj navzdory zápornému stanovisku vodohospodárov. Ak podceníte potenciálne nebezpečenstvo, môžete v budúcnosti zaplatiť poškodením domu, ktorý stál nemalé peniaze.

- Ak sa v blízkosti vysnívaného pozemku nachádza vodný tok, oplatí sa na vlastné oči presvedčiť, či z koryta odstraňujú nánosy a či sú vybudované ochranné hrádze.

 
Autor: Zlatica VARGOVÁ
Fotogaléria
Pozemok bez nedostatkov: Poradíme vám pri kúpePozemok bez nedostatkov: Poradíme vám pri kúpePozemok bez nedostatkov: Poradíme vám pri kúpePozemok bez nedostatkov: Poradíme vám pri kúpe
 
6fotiek
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Pozemok bez nedostatkov: Poradíme vám pri kúpe
Zlatica VARGOVÁ