Aké máte možnosti ak nemáte zavedenú kanalizáciu?

17.04.2018
Záhrada

Ak je v obci zavedená kanalizácia , je to jasné . Zo zákona máte povinnosť sa pripojiť.

1fotka
Čistiarne Topas pracujú na princípe aktivovaného kalu v vznose. Vzduch, potrebný na život mikroorganizmov, je dodávaný malým membránovým dúchadlom s nehlučnou prevádzkou, ktoré je umiestnené priamo v čistiarni. Prenak Autor: Archív firiem

Zákon zakazuje vypúšťať odpadové vody z domácnosti do prírody či na vlastný pozemok. Skončiť majú v čistiarni odpadových vôd. Pri riešení máte na výber. Žumpu, malú domovú čistiareň odpadových vôd a koreňovú čistiareň. Každá má svoje za i proti. Pomôžeme vám zorientovať sa.

Vodotesná

Žumpa je najvýhodnejšie riešenie pre chatu či víkendový dom, kde sa trvalo nežije. Stále je však obľúbená i pri rodinných domoch.

Je to zdanlivo najjednoduchšie a investične najvýhodnejšie riešenie, na ktoré postačí ohlásenie stavby na obecnom úrade. Určite si z ponuky trhu vyberte hotovú prefabrikovanú nádrž s certifikátom vodotesnosti. Jej objem vypočítate podľa počtu trvalo bývajúcich členov v domácnosti. Denná spotreba vody sa uvádza asi od 70 až do 150 litrov na osobu a deň.

Zistite si tiež dopredu, aký objem dokážu na jedenkrát vyviezť autá spoločnosti, ktorá sa vývozom splaškových vôd vo vašom regióne zaoberá.

U niektorých firiem totiž zaplatíte za auto a nie za reálne odvezený objem. Vtedy by bola škoda auto nenaplniť. Pri dimenzovaní objemu pripočítajte i istú rezervu pre prípad, že vývoz zabudnete objednať načas a budete musieť pár dní počkať. A z akého materiálu ju vybrať? Betónové sú ťažké a často ich z nákladného auta skladá žeriav, ktorý sa k vám musí dostať.

Sklolaminát je materiál, z akého sa vyrábajú i lode. Je teda veľmi odolný, no i relatívne drahší. Medzi plastovými nádržami máte na výber dva typy. Tie najlacnejšie bývajú zlepené z niekoľkých kusov. Práve miesto spoju ich robí zraniteľnými a časom sa môže stratiť ich vodotesnosť.

Za kvalitnejšie sa považujú nádrže odlievané ako jeden kus. Pri uložení žumpy postupujte podľa odporúčaní projektanta alebo výrobcu. Hoci sa zvyčajne umiestňujú do výkopu na podsyp z piesku a pieskom či zeminou sa i zasypú, v niektorých prípadoch sa musia obetónovať.

Pre žumpu vyberte miesto tak, aby sa do nej nedostávala dažďová či iná povrchová voda a pre zápach tiež ďalej od domu. Nezabudnite na dobrý prístup pre vozidlo, ktoré bude splašky odčerpávať.Čo za to?

Za stredne veľkú žumpu pre štvorčlennú rodinu zaplatíte približne od šesťsto eur. Celkovú sumu navýši cena za výkop, dopravu, zloženie a osadenie, piesok a či betonáž. Cena za odvoz odpadových vôd sa líši podľa lokality. Platí sa buď za auto bez ohľadu na odčerpaný objem, alebo presne za objem plus kilometre. Doklad o odvoze si uschovajte, môžu si ho od vás na nahliadnutie vyžiadať úrady.

Automatické čistenie

Sofistikované riešenie predstavuje domová čistiareň odpadových vôd (DČOV) vhodná na celoročnú prevádzku. Je vyrobená ako celoplastová alebo kovová nádrž s vnútorným technologickým vybavením. Ovládať ju možno manuálne alebo automaticky. Výhoda automatického chodu je, že si sama reguluje svoj výkon podľa množstva pritekajúcej splaškovej vody. Spája v sebe fyzikálne, biologické a prípadne i chemické princípy čistenia. Možné je pridať i UV lampu. Dimenzuje sa podľa počtu členov v domácnosti.

Uprednostnite typ, ktorý je schopný akumulovať nárazovo aj väčšie množstvo vody. Výhodné je vybrať si už na začiatku firmu, ktorá je schopná dodať vám čistiareň takpovediac na kľúč. Zahŕňa to vypracovanie projektu, osadenie, spustenie a neskôr i servis.

Voda z domácej čistiarne sa vypúšťa priamo na pozemok, do potoka alebo do vsakovacej jamy. Preto sa na jej stavbu vzťahuje vodný, a nie stavebný zákon. So žiadosťou o povolenie DČOV sa obráťte na obvodný úrad životného prostredia. Po ukončení výstavby treba požiadať o kolaudačné rozhodnutie. Zistite si jeho časovú platnosť a pred jej uplynutím požiadajte o predĺženie. Osadenie a uvedenie DČOV do prevádzky patrí do rúk odborníkom.

Do výkopu na pripravenú železobetónovú dosku sa nádrž spustí ručne alebo pomocou hydraulického ramena. Nasleduje obsypanie sypkým materiálom alebo obetónovanie za súčasného plnenia vodou. Prevetrávacie dúchadlo je možné umiestniť do domu, do prístreška alebo vodotesnej skruže pod úroveň terénu. Do nádoby sa nakoniec naleje štartovacia dávka kalu s baktériami. Elektrickú zásuvku treba istiť samostatným ističom. Čo sa týka starostlivosti, nie je zložitá a každá firma vás zaučí na ich konkrétny výrobok.

Približne raz za tri roky či podľa potreby je nevyhnutné nádrž vyčistiť od usadeného mineralizovaného kalu. Pri správnom spôsobe fungovania je vyčistená voda číra, priehľadná a bez zápachu. K povinnostiam patrí i odber a vyhodnotenie vyčistenej vody akreditovaným laboratórium dvakrát za rok alebo tak, ako to vyžaduje miestny vodohospodársky úrad.

Vstupná cena za domovú čistiareň odpadových vôd pre rodinný dom sa pohybuje orientačne od 800 eur. Aby ste si sumy vedeli porovnať, vyžiadajte si cenu na kľúč vrátane projektu, dovozu a realizácie.

Keď čistia rastliny

Koreňová čistiareň pripomína svojím výzorom prírodnú mokraď. Je relatívne náročná na plochu. Hoci sa počíta približne s piatimi štvorcovými metrami na člena domácnosti, mala by mať minimálne dvadsať metrov. Odpadová voda vteká do trojkomorovej usadzovacej nádrže a až odtiaľ do telesa koreňovej čistiarne.

Využiť pritom môžete samospád alebo elektrické čerpadlo. Kvalitná jazierková fólia na dne asi pol metra hlbokého výkopu zaistí jej vodotesnosť. V štrku sú vysadené rastliny.

Obrovské množstvo baktérií žijúcich na koreňoch rozkladá nečistoty vo vode, a tak ich sprístupňujú rastlinám. Skoro na jar uschnutú zeleň zostrihajte a z plochy odstráňte. Keďže vyčistená voda, podobne ako pri DČOV, skončí v povrchových alebo podzemných vodách, žiadať o povolenie treba na príslušnom úrade životného prostredia.

Kontrola spočíva v sledovaní prietočnosti rozdeľovacích potrubí. Nevyhnete sa ani opakovaným rozborom vody a približne raz za rok treba dať vyviezť nahromadený kal z usadzovacej nádrže.

 
Autor: Monika KRÁLOVÁ
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Aké máte možnosti ak nemáte zavedenú kanalizáciu?
Monika KRÁLOVÁ