Rady nad zlato: Čo s dažďovou vodou, ak za ňu nechcete platiť vysoké faktúry?

06.04.2018
Záhrada

Sezóna dažďov je už tu a ak dažďovú vodu nechcete zo strechy odvádzať do mestskej kanalizácie za vysoké faktúry, máte viac možnosti.

7fotiek
Skôr, ako stekajúcu vodu zo strechy privediete zberným potrubím do zemného filtra, listy a hrubé nečistoty by mala zachytiť filtračná mriežka v žľaboch. Autor: Lietaus sistemos

Popasovať sa so zrážkovou vodou musíte na vlastnom pozemku. Jej vsakovanie nie je ani možné pri všetkých typoch zemín a hornín, musia to umožniť hydrogeologické pomery pozemku. Vylúčené je to na miestach, kde sú spraše a íly, naopak ideálne v miestach výskytu štrkov a štrkopieskov bez obsahu ílov a hlín.

Prečítajte si aj pár šikovných rád na výber rastlín do záhrady, ktoré nebudete musieť (nikdy) zalievať

Klasicky

V ostatných prípadoch treba urobiť vsakovaciu skúšku a na základe nej určiť koeficient priepustnosti zeminy. Následne sa dá výpočtom navrhnúť dno a veľkosť vsakovacieho systému. Dá sa povedať, že platí: čím horšia je infiltračná schopnosť zeminy, tým väčší a rozsiahlejší vsakovací systém je potrebný.

Vsakovanie možno zabezpečiť klasickou vsakovacou jamou potrebnej veľkosti naplnenou kamenivom. Nevýhodou sú rozsiahle zemné práce, presuny zeminy a štrku a postupné zanášanie okolia jamy zeminou.

Ďalšou možnosťou je systém drenáží z drenážnych rúrok uložených v hĺbke asi 50 cm, zabalených do geotextílie a obsypaných štrkom. V rúrkach je vody dočasne akumulovaná a podľa priepustnosti pôdy pozvoľna vsakovaná do podzemia. Tento systém je tiež náročný na prácu, pričom na 5 m3 klasickej drenáže je nutné položiť 180 metrov potrubia.

Prečítajte si aj o tom, ako vodný prvok môže vniesť do záhrady dynamiku

Efektívne

Efektívnejšie riešenie sú vsakovacie bloky alebo tunely, ktoré zadržujú pritekajúcu dažďovú vodu a pozvoľne ju nechávajú vsakovať. Kladú sa do vykopanej jamy na štrkom zarovnaný podklad. Objem zemných prác aj vyťaženej a premiestnenej zeminy pri ich použití klesá o dve tretiny oproti klasickým metódam. Tri drenážne bloky alebo tunely nahradia asi 3 m3 klasickej štrkovej drenáže.

Zadržiavajte ju

Vodu možno aj zadržiavať a využívať na polievanie, prípadne aj na umývanie auta či čistenie spevnených plôch v okolí domu. Na vybudovanie takéhoto systému je potrebná akumulačná nádrž, v ktorej sa zhromažďuje voda z odkvapového systému a vodné čerpadlo. Do nádrže by sa nemali splavovať listy a iné väčšie nečistoty, preto je vhodné vložiť do žľabov filtračné mriežky, ktoré ich zachytia. Veľkosť zásobníka sa navrhuje podľa požiadaviek na vodu a veľkosť záhrady, na 1 ár je potrebný 1 m3 vody. Pomocou čerpadla a potrubia možno dažďovú vodu rozviesť na niekoľko odberných miest. Oceníte, najmä v prípade poruchy dodávky pitnej vody, ak budete mať aj jednu toaletu napojenú na tento systém.

 
Autor: am
Fotogaléria
Rady nad zlato: Čo s dažďovou vodou, ak za ňu nechcete platiť vysoké faktúry?Rady nad zlato: Čo s dažďovou vodou, ak za ňu nechcete platiť vysoké faktúry?Rady nad zlato: Čo s dažďovou vodou, ak za ňu nechcete platiť vysoké faktúry?Rady nad zlato: Čo s dažďovou vodou, ak za ňu nechcete platiť vysoké faktúry?
 
7fotiek
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Rady nad zlato: Čo s dažďovou vodou, ak za ňu nechcete platiť vysoké faktúry?
am