Fotovoltické strechy s pridanou hodnotou: Využite lúče slnka

09.09.2013
Záhrada

V poslednom desaťročí získala strecha úplne novú funkciu: Podieľa sa na ekologickom i ekonomickom získavaní energie od garanta menom Slnko.

1fotka
V poslednom desaťročí získala strecha úplne novú funkciu: Podieľa sa na ekologickom i ekonomickom získavaní energie od garanta menom Slnko. Autor: Vlado VAVREK

Neustále sa zvyšujúce ceny a katastrofické scenáre skorého vyčerpania celosvetových zdrojov fosílnych palív vedú k poznaniu, že je najvyšší čas siahnuť po doteraz najmenej využívanom prírodnom zdroji energie. viete, že naša najbližšia hviezda vrhá na zem až 15 000-krát viac energie, ako je energetická potreba celého ľudstva?

Energeticky uvedomelé krajiny podporujú investície do technológií, s ktorými možno spoľahlivo získavať energiu z obnoviteľných zdrojov. Európska únia plánuje dosiahnuť energetickú nezávislosť produkovaním až 80 % energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2050.

Aby sa podarilo dosiahnuť tieto vysoké ambície, budovy odovzdané do užívania od roku 2020 musia byť CO2 neutrálne, to znamená, že použité materiály a technológie nezaťažia životné prostredie.

Na lepšiu predstavu

Pri súčasných bežných zdrojoch sa pri spotrebe 1 kWh elektrickej energie dostane do ovzdušia 762 g plynov, ktoré spôsobujú skleníkový efekt. Na druhej strane podľa predpovedí švajčiarskeho prognostického inštitútu, ktoré sú ešte jedny z tých optimistickejších, vzrastie cena elektrickej energie v priebehu 15 rokov o 58 %.

Fotovoltaické systémy pri transformácii slnečných fotónov na elektrickú energiu neprodukujú žiadny CO2. A čo sa finančnej otázky týka, ide o jednorazovú investíciu do bezúdržbového systému. Veď Slnko, chvalabohu, zatiaľ faktúry neposiela.

Buďte pripravení

Predtým, ako sa pôjdete informovať o svojich možnostiach využitia solárnej energie, mali by ste vedieť, koľko chcete do systému investovať, a poznať rozmery strechy. Pri plochej streche stačia štvorcové metre nezatienenej plochy, pri šikmej rozmer južne orientovanej časti strechy a jej sklon.

Základnú zostavu fotovoltaickej solárnej elektrárne tvorí sústava navzájom prepojených fotovoltaických panelov osadených na konštrukcii podľa typu strechy, inteligentný solárny menič, tiež nazývaný invertor, akumulátory a merač množstva vyrobenej elektrickej energie.

Pri tomto type investície minimálne na 25 rokov sa neoplatí uprednostniť najlacnejšie technológie alebo jednotlivé komponenty. Renomované značky zaručujú vysokú spoľahlivosť a takmer bezúdržbový režim.

Ako postupovať?

Podľa možností kapacity strechy a limitujúcej investície si s autorizovaným projektantom stanovíte predpokladaný inštalovaný výkon zdroja. Určí sa, kadiaľ bude vyvedené prepojenie systému do technologickej miestnosti s inteligentnou elektronikou, a vypracuje sa projekt fotovoltaického zdroja.

Spolu s projektom sa podáva žiadosť o pripojenie do príslušnej distribučnej sústavy – ZSE, SSE alebo VSD . V zmysle smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR musí investor požiadať o súhlasné stanovisko k výstavbe fotovoltaického zdroja, a to vo forme ohlásenia drobnej stavby na príslušnom stavebnom úrade.

Záleží na streche

Fotovoltaické panely možno umiestniť prakticky na všetky typy striech s potrebnou pridanou nosnosťou okolo 20 kg na m2. Pri osadení fotovoltaických panelov na južne orientovanej šikmej streche stačí len polovica kolektorov na dosiahnutie rovnakého výkonu ako na plochej streche.

Teda pri šikmej streche rátajte s potrebou približne 8 m2 inštalačnej plochy na 1 kWp výkonu alebo 12 až 15 m2 plochej strešnej konštrukcie na 1 kWp. Výkon pre priemerne veľký rodinný dom sa pohybuje v rozmedzí 4,7 až 10 kWp s produkciou od 4 700 kWh do 120 00 kWh za rok.

Čo získate?

✔V lastnú zelenú energiu nezávislú od zvyšujúcich sa cien elektrickej energie z verejnej siete.

✔ Znížite produkciu CO2 – malý fotovoltaický zdroj na rodinnom dome ušetrí našu planétu od piatich ton skleníkových plynov ročne.

✔ Ak vyrobenú energiu spotrebujete pre vlastné potreby, zaplatíte za ňu o 50 až 80 % menej oproti odberu z verejnej siete. Tento rok vychádza cena energie na straty na 0,06011 € za kWh.

✔ Predaj prípadných prebytkov elektriny obchodníkovi na trhu s elektrinou za cenu energie na straty. V zákone číslo 309/2009 Národná rada SR zaväzuje prevádzkovateľov distribučných sústav odoberať a vykupovať túto čistú zelenú energiu za konštantné ceny stanovené regulačným úradom počas 15 rokov.

✔ Inteligentné systémy zabezpečia bezproblémový chod a možnosť kontroly kdekoľvek na svete. Takže aj keď budete na dovolenke, viete si pozrieť aktuálny výkon, dennú výrobu energie či redukciu CO2 vo svojom dome. A to v pútavom grafickom vyhotovení, napríklad ušetrené CO2 zobrazí počtom stromov, ktoré ste akoby „zasadili“ počas dovolenky.

1. Investovať do fotovoltaických zdrojov sa oplatí. Ich ročné výnosy výrazne prevyšujú ponuky akéhokoľvek bankového sektora. Jeden fotovoltaický panel s výkonom 240 Wp vyrobí ročne na území Slovenskej republiky 240 až 264 kWh elektrickej energie.

2. Bežný rodinný dom sa po pokrytí strechy fotovoltaickými panelmi stane malou elektrárňou. V nich vzniká zo slnečného žiarenia jednosmerný elektrický prúd, ktorý sa následne zmení na striedavý 230 V/50 Hz. Solarinvest

3. Vyrobenú elektrickú energiu možno ihneď používať pre bežné domáce spotrebiče alebo uchovať v akumulátoroch. Solarinvest

4. Moderné fotovoltaické panely majú jednoliaty elegantný tvar a pri pokrytí celej strechy ani nemusia pútať pozornosť. Votum

5. Návratnosť investícií do domácej fotovoltaickej elektrárne s kvalitnými panelmi s fixnou inštaláciou je asi 10 až 12 rokov. V prípade natáčacích zariadení podľa slnečného žiarenia, takzvaných trackerov, je tento čas kratší o 2 až 3 roky.

6., 7. Solárne kolektory na ohrev vody sú napojené do systému, v ktorom koluje ako médium nemrznúca kvapalina. Vplyvom slnečného žiarenia sa ohrieva a odovzdáva teplo vo výmenníku v izolovanej 1 000-litrovej akumulačnej nádobe.

8. Fotovoltaické panely je možné umiestniť na akejkoľvek plochej streche. Pri šikmých strechách je potrebné dodržať sklon medzi 20° až 45° a orientáciu od juhovýchodu po juhozápad. Solarinvest

 
Autor: Inéz Búci, odborná spolupráca firma solarvolt,
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Fotovoltické strechy s pridanou hodnotou: Využite lúče slnka
Inéz Búci
odborná spolupráca firma solarvolt