29. septembra 2017

Aktuálna signalizácia: Upozornenie na výskyt týchto škodcov platí až do konca októbra

Koncom septembra až začiatkom októbra možno pozorovať piadivku jesennú a piadivku zimnú. Ich larvy sa môžu živiť takmer na všetkých druhoch ovocných a okrasných listnatých stromov aj krov.

Húsenice piadivky jesennej a piadivky zimnej môžu narobiť veľké škody.Autor: profimedia.sk

Piadivka jesenná (Operophtera brumata)

je najbežnejší a najvýznamnejší škodca ovocných a okrasných listnatých drevín vo všetkých oblastiach.

Dospelé samičky majú hnedosivé krídla s dvomi tmavšími pásikmi. Farba predných krídiel samčekov je žltosivá s hnedou kresbou. Pre zadný pár krídiel je typické žltkastobiele sfarbenie. Základným rozpoznávacím znakom samičiek je to, že majú v porovnaní so samčekmi zakrpatené krídla a preto dokážu len liezť. Hlava spolu s telom je hnedá.

Húsenice sú žltozelené a po bokoch majú svetlejšie pásiky. Škodca prezimuje v štádiu vajíčka, ktoré je pomarančovožlté. K liahnutiu dochádza skoro na jar v období pučania stromov. Zo začiatku sú pozorované len nepatrné škody, ktoré je možno ľahko prehliadnuť. Staršie húsenice už však skonzumujú pomerne veľké množstvo potravy, pri silnejšom napadnutí môžu spôsobiť holožer.

Liahnutie dospelých jedincov nastáva v mesiaci október. Odhadovaný počet nakladených vajíčok samičkou je zhruba 300. Typickými prejavmi napadnutia stromov piadivkou jesennou vyžraté puky, obžraté mladé listy kvety. Symptómy sa prejavujú aj na plodoch, ktoré po napadnutí majú vyžratý obsah, niekedy až po jadro. Súkvetia, ako aj listy sú spradené pavučinami.

Piadivka zimná (Erannis defoliaria)

sa vo väčšom množstve objavuje len ojedinele. Typická je hnedočervenými húsenicami, ktoré požierajú listy alebo rastúce plody v korunách stromov. Dorastjú do dĺžky asi 30 až 35 mm.

Samičky sú bezkrídle, bieložlté, na chrbte sú sivo sfarbené s čiernymi škvrnami. Naopak samček má krídla bledožltej farby, pričom na predných krídlach sú zvyčajne dva tmavé pásy. Pre zadné krídla samčekov je typická tmavšia malá bodka, ktorá sa nachádza v ich prednej časti. Na okrajoch krídel sa nachádza tmavší lem. Hlava, spolu s hruďou škodcu, má podobnú farbu ako krídla.

Farba vajíčok sa postupne mení zo žltobielej na tmavú. Prezimovanie piadivky zimnej prebieha v štádiu vajíčka. Po vyliahnutí sa larvy živia na rozvíjajúcich pukoch, listoch a mladých plodoch vyššie spomenutých hostiteľských rastlín. Postupom času larvy dospievajú (koncom júna, až na začiatku júla) a presúvajú sa do pôdy, kde sa zakukľujú. V septembri dochádza k vyliahnutiu motýľov, ktoré lietajú v noci. Ak teploty prostredia príliš neklesnú, môžeme pozorovať výskyt motýľov až do decembra. Samičky v korunách stromov kladú vajíčka buď v malých skupinách alebo jednotlivo na vetvičkách, pričom jedna samička dokáže naklásť až 400 vajíčok.

Sprievodnými znakmi napadnutia vyhľadávaných druhov hostiteľských rastlín sú nepravidelné výhryzky, ktoré sa nachádzajú na pukoch, listoch, prípadne mladých plodoch. Listy však nie sú spradené pavučinami. Škodca môže spôsobovať holožery stromov.

Ochrana stromov proti piadivkám

Proti piadivkám môžete zasiahnuť práve v tomto období. Dospelé piadivky sa liahnu v septembri až voktóbri a keďže samičky majú zakrpatené krídla, do korún stromov, kde kladú vajíčka, musia vyliezť po kmeňoch. Preto sa odporúča v tomto období umiestniť na kmene hostiteľských stromov lepové pásy, vďaka ktorým zabezpečíte ich odchyt. Výsledok bude spočívať v zabránení nakladenia vajíčok a predchádzaniu jarným škodám, ktoré môžu vyliahnuté húsenice spôsobiť. Lepové pásy je vhodné nechať umiestnené na stromoch do februára.

Okrem lepových pásov možno využiť Stromset alebo lep Chemstop-ecofix. Lepidlo je vhodnejšie natierať na nepremokavý papier v šírke zhruba 10 cm. Aplikácia lepidla priamo na kmeň sa neodporúča.

Nakoľko samičky môžu klásť vajíčka na kmene stromov pod lepové pásy, je vhodné kmeň pred umiestnením ošetriť vhodnými insekticídnymi prípravkami, alebo očistiť kôru stromov pod lepovými pásmi.

Chemická ochrana stromov proti piadivkám

Aplikáciu chemických látok je vhodné urobiť na jar, po vypučaní stromov alebo pred kvitnutím, respektíve hneď po kvitnutí. Početnosť lariev znižuje vypustenie hydiny v záhradách v mesiacoch máj a jún. Larvy v tomto období zaliezajú do pôdy, aby sa zakuklili. V priebehu vegetačného obdobia sa používajú prípravky, ktoré spôsobujú zníženie výskytu húseníc motýľov.

Z povolených prípravkov možno proti piadivkám použiť:

  • na jablone, duby a lesné dreviny (okrem ihličnanov) Dimilin 48 SC
  • na duby aj Trebon 30 EC
  • proti piadivke zimnej na jadrovinách Steward
  • proti piadivke jesennej na všetkých ovocných stromoch Biobit XL
  • Okrem toho sú proti žravým škodcom povolené v lesných porastoch Karate Zeon 5 CS
  • na ovocných drevinách Decis EW 50, Delta EW 50, Decis Protech

Autor: Ing. Horváthová, ÚKSÚP – OOR
FocusMedia
VIDEO Záhradkár
  • Aktuálne číslo

Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

18 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

18 hlasov

Ildikó Nagyová

9 hlasov

Ildikó Nagyová

8 hlasov
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?