27. september 2011

Signalizačná správa na 27. týždeň

Už v minulej správe sme hodnotili jún ako zrážkovo mierne nadpriemerný, čo sa v posledných júnových dňoch ešte viac potvrdilo a zvýraznilo.

VLHKOMILNÉ CHOROBY

Už v minulej správe sme hodnotili jún ako zrážkovo mierne nadpriemerný, čo sa v posledných júnových dňoch ešte viac potvrdilo a zvýraznilo. Preto ochrana proti vlhkomilným chorobám, ako sú plesne, chrastavitosti, antraknózy, septórie a podobne bude viac-menej aktuálna pri mnohých plodinách až do konca ich vegetačnej doby v závislosti od dozrievania a nevyhnutnosti dodržania ochrannej doby pred zberom. Samozrejme toto konštatovanie sa netýka neskorých odrôd, ktorých ošetrovanie v auguste bude závisieť od konkrétneho vývoja počasia.

ZELER

V oblastiach s častými zrážkami sa môžu v tomto období začať objavovať prvé príznaky septóriovej škvrnitosti zeleru. Choroba sa prejavuje tvorbou drobných sivohnedých škvŕn so žltým okrajom. Pri silnom napadnutí celé listy žltnú a odumierajú. Preventívne chorobu obmedzuje dôkladná likvidácia pozberových zvyškov, správne striedanie plodín (opakované pestovanie zeleru na tej istej ploche najskôr po 3 rokoch, radšej aj viac) a výber odolných odrôd. Nakoľko sa choroba prenáša aj osivom, treba na výsev použiť zdravé, prípadne morené osivo. V poľných podmienkach sa ošetruje po zapojení porastu, kedy sa predlžuje čas ovlhčenia listov, ale najčastejšie až po objavení sa prvých príznakov. V súčasnosti sú povolené dva meďnaté prípravky, a to Kuprikol 50 a Cuprocaffaro.

KUKURICA

Koncom júna boli v najjužnejších okresoch zaznamenané prvé dospelce kukuričiara koreňového. Ochrana proti nemu musí zahŕňať celý komplex opatrení, a to: 

 • osevný postup – opakované pestovanie kukurice na tom istom poli raz za 2 roky alebo 2-krát za 3 roky zakaždým v kombinácii s ošetrením insekticídmi proti dospelcom alebo s akýmikoľvek inými opatreniami alebo ošetreniami,
 • odstraňovanie rastlín z výdrvu z polí nevysiatych kukuricou,
 • Sledovanie populačnej hustoty na lapačoch a vizuálne v porastoch - veľmi významné na určenie prahu škodlivosti pre nasledujúci rok alebo termínu ošetrenia v prebiehajúcom roku – ošetrenie sa odporúča pri vrchole náletu alebo 3 týždne po začiatku letu, pričom tieto termíny sa často kryjú,
 • spracovanie pôdy; najmä hlboká jesenná orba a vylúčenie bezorebných systémov pestovania,
 •  zníženie percenta obsiatej plochy kukuricou – čo najviac pod 50 %,
 • prednostné využívanie osív s nižším číslom FAO, ktoré skôr kvitnú,
 • dodržanie optimálneho počtu rastlín na hektár, teda optimálneho výsevku,
 • výživa rastlín, hlavne hnojenie organickými hnojivami (najlepšie maštaľným hnojom),
 • ochrana proti larvám škodcu morením osív alebo pôdnymi insekticídmi (pri skoršej sejbe je vhodnejšie aplikovať pôdne insekticídy pri kultivácii, než pri sejbe, kvôli neskôr sa liahnucim larvám),
 • ošetrovanie proti dospelcom na zamedzenie zvýšenia populačnej hustoty kukuričiara v nasledujúcom roku,
 • kombinovanie opatrení proti larvám a proti chrobákom.
 • v prípade vysokej početnosti dospelcov odporúčame ošetrenie proti nim najmä u lahôdkovej a osivovej kukurice približne v polovici júla prípravkami Decis EW 50 a Delta EW 50 povolenými do kukurice na zrno alebo Fury 10 EW povoleným do kukurice všeobecne.

Autor: ZÁHRADKÁR
 

Užitočné veci do vašej záhrady

 
 

 

 
 

Pridajte Váš úspech v záhrade!

 
 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 Veľká úroda

Štefan Košťál

0 hlasov
 Rajčina

Ivana Naštická

0 hlasov

Ivana Naštická

0 hlasov
 Takto každý rok na prelome mája a júna nám zakvitnú tieto krásne ruže v našej záhradke, ktorú máme už tri generácie a robí nám veľké potešenie :)

Michaela Dobrocká

0 hlasov
 
 

žena.sk

Ako vyzerá rehabilitácia po liečbe rakoviny?

Ako vyzerá rehabilitácia po liečbe rakoviny?

Najčastejšie komplikácie po výtere krčka maternice

Najčastejšie komplikácie po výtere krčka maternice

Aká topánka je najlepšia pre kvadratickú nohu a aká pre...

Aká topánka je najlepšia pre kvadratickú nohu a aká pre...

Čo jesť, keď v tehotenstve málo priberáte?

Čo jesť, keď v tehotenstve málo priberáte?