27. septembra 2011

Signalizačná správa na 27. týždeň

Už v minulej správe sme hodnotili jún ako zrážkovo mierne nadpriemerný, čo sa v posledných júnových dňoch ešte viac potvrdilo a zvýraznilo.

VLHKOMILNÉ CHOROBY

Už v minulej správe sme hodnotili jún ako zrážkovo mierne nadpriemerný, čo sa v posledných júnových dňoch ešte viac potvrdilo a zvýraznilo. Preto ochrana proti vlhkomilným chorobám, ako sú plesne, chrastavitosti, antraknózy, septórie a podobne bude viac-menej aktuálna pri mnohých plodinách až do konca ich vegetačnej doby v závislosti od dozrievania a nevyhnutnosti dodržania ochrannej doby pred zberom. Samozrejme toto konštatovanie sa netýka neskorých odrôd, ktorých ošetrovanie v auguste bude závisieť od konkrétneho vývoja počasia.

ZELER

V oblastiach s častými zrážkami sa môžu v tomto období začať objavovať prvé príznaky septóriovej škvrnitosti zeleru. Choroba sa prejavuje tvorbou drobných sivohnedých škvŕn so žltým okrajom. Pri silnom napadnutí celé listy žltnú a odumierajú. Preventívne chorobu obmedzuje dôkladná likvidácia pozberových zvyškov, správne striedanie plodín (opakované pestovanie zeleru na tej istej ploche najskôr po 3 rokoch, radšej aj viac) a výber odolných odrôd. Nakoľko sa choroba prenáša aj osivom, treba na výsev použiť zdravé, prípadne morené osivo. V poľných podmienkach sa ošetruje po zapojení porastu, kedy sa predlžuje čas ovlhčenia listov, ale najčastejšie až po objavení sa prvých príznakov. V súčasnosti sú povolené dva meďnaté prípravky, a to Kuprikol 50 a Cuprocaffaro.

KUKURICA

Koncom júna boli v najjužnejších okresoch zaznamenané prvé dospelce kukuričiara koreňového. Ochrana proti nemu musí zahŕňať celý komplex opatrení, a to: 

 • osevný postup – opakované pestovanie kukurice na tom istom poli raz za 2 roky alebo 2-krát za 3 roky zakaždým v kombinácii s ošetrením insekticídmi proti dospelcom alebo s akýmikoľvek inými opatreniami alebo ošetreniami,
 • odstraňovanie rastlín z výdrvu z polí nevysiatych kukuricou,
 • Sledovanie populačnej hustoty na lapačoch a vizuálne v porastoch - veľmi významné na určenie prahu škodlivosti pre nasledujúci rok alebo termínu ošetrenia v prebiehajúcom roku – ošetrenie sa odporúča pri vrchole náletu alebo 3 týždne po začiatku letu, pričom tieto termíny sa často kryjú,
 • spracovanie pôdy; najmä hlboká jesenná orba a vylúčenie bezorebných systémov pestovania,
 •  zníženie percenta obsiatej plochy kukuricou – čo najviac pod 50 %,
 • prednostné využívanie osív s nižším číslom FAO, ktoré skôr kvitnú,
 • dodržanie optimálneho počtu rastlín na hektár, teda optimálneho výsevku,
 • výživa rastlín, hlavne hnojenie organickými hnojivami (najlepšie maštaľným hnojom),
 • ochrana proti larvám škodcu morením osív alebo pôdnymi insekticídmi (pri skoršej sejbe je vhodnejšie aplikovať pôdne insekticídy pri kultivácii, než pri sejbe, kvôli neskôr sa liahnucim larvám),
 • ošetrovanie proti dospelcom na zamedzenie zvýšenia populačnej hustoty kukuričiara v nasledujúcom roku,
 • kombinovanie opatrení proti larvám a proti chrobákom.
 • v prípade vysokej početnosti dospelcov odporúčame ošetrenie proti nim najmä u lahôdkovej a osivovej kukurice približne v polovici júla prípravkami Decis EW 50 a Delta EW 50 povolenými do kukurice na zrno alebo Fury 10 EW povoleným do kukurice všeobecne.

Autor: ZÁHRADKÁR
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

5 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

9 hlasov

Ildikó Nagyová

3 hlasy

Ildikó Nagyová

2 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Signalizačná správa na 27. týždeň
ZÁHRADKÁR